Oglasna tabla

Konsultativna nastava iz nastavnog predmeta: Maloljetničko krivično pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU                                          

PRAVNI FAKULTET

P A L E

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se studenti I (prve) godine drugog ciklusa- master studija u Bijelјini,

da će se  konsultativna nastava iz nastavnog predmeta

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

održati

1

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

-obavezni predmet-

Dana 17.01.2017. godine od 11.00 do 13.00 časova

Dana 23.01.2017. godine od 12.00 do 14.00 časova

Dana 13.02.2017. godine od 12.00 do 14.00 časova

 

Pale, 12.01.2017. godine                                                     

PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Radislav Lale, s.r.

Štampa