Oglasna tabla

Ispit iz predmeta: Pravni poslovi građanskog prava - master studij

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET
P A L E

O B A V J E Š T E NЈ E

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa- master studija u Bijeljini da će se ispit iz nastavnog predmeta

PRAVNI POSLOVI GRAĐANSKOG PRAVA

Održati

dana  03.09.2016. godine u 11.00 časova

(umjesto 01.09.2016. godine kako je ranije bilo zakazano)

Pale, 29.08.2016. godine                                                                       

D E K A N      

Prof. dr Radomir V. Lukić

Štampa