Oglasna tabla

Terminski raspored polaganja ispita iz predmeta: Metodologija prava sa osnovama metodologije naučno-istraživačkog rada

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                               

PALE 

Bijeljina

Terminski raspored polaganja ispita iz predmeta: Metodologija prava sa osnovama

metodologije naučno-istraživačkog rada

 

6. jul 2020. u 11.45 časova

 

  1. Sanja Petković.

 

 

Štampa