Oglasna tabla

Terminski raspored polaganja ispita iz predmeta: Metodologija prava sa osnovama metodologije naučno-istraživačkog rada

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                               

PALE 

Bijeljina

METODOLOGIJA PRAVA SA OSNOVAMA METODOLOGIJE

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA (master studije)

19. april 2020. u 12.45 časova

 

  1. Sanja Petković,
  2. Saša Petković.

 

 

Štampa