to top

Postdiplomski studij

Bijeljina

Oglasna tabla

Rang lista kandidata za upis na II (drugi) ciklus – master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u odjelјenju van sjedišta fakulteta u Bijelјini, drugi upisni rok, dana 08.11.2019. godine

 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

Bijeljina

 

RANG LISTA

Kandidata za upis na II (drugi) ciklus – master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu,

u odjelјenju van sjedišta fakulteta u Bijelјini,

drugi upisni rok, dana 08.11.2019. godine

 

 

  STUDIJSKI PROGRAM JAVNO PRAVO – USTAVNOPRAVNA GRUPA PREDMETA

REDOVAN STUDIJ

REDNI BROJ

IME (očevo ime)  PREZIME

BROJ BODOVA

1.

Dušan (Rado) Savić

8,08

Zaklјučeno sa rednim brojem 1 (jedan).

 

 

 

 

 STUDIJSKI PROGRAM GRAĐANSKO PRAVO – MODUL GRAĐANSKO PRAVO

 

REDOVAN STUDIJ

REDNI BROJ

IME (očevo ime)  PREZIME

BROJ BODOVA

1.

Sanja (Srećo) Petković

8,73

2.

Dušan (Dimšo) Milošević

7,75

Zaklјučeno sa rednim brojem 2 (dva).

 

 

 

STUDIJSKI PROGRAM KRIVIČNO PRAVO

REDOVAN STUDIJ

REDNI BROJ

IME (očevo ime)  PREZIME

BROJ BODOVA

1.

Dragana (Slavko) Jokanović

7,05

Zaklјučeno sa rednim brojem 1 (jedan).

 

 

 

 

KANDIDATI KOJI NISU PRIMLJENI:

 

 

STUDIJSKI PROGRAM KRIVIČNO PRAVO

REDOVAN STUDIJ

REDNI BROJ

IME (očevo ime)  PREZIME

BROJ BODOVA

1.

Ivana (Goran) Ikonić

7,85

Zaklјučeno sa rednim brojem 1 (jedan).

 

 

Napomena: Nakon okončanja postupka ekvivalencije, a na osnovu odluke dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 2026/19 od 08.11.2019. godine, zasnovane na izvještaju Komisije za ekvivalenciju i stava Nastavno–naučnog vijeća fakulteta, imenovana ne ispunjava uslov iz člana 13. stav (1) Pravilnika o studiranju na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu za upis na drugi ciklus studija.

 

K O M I S I J A 

Prof. dr Radomir V. Lukić, predsjednik Komisije

Prof. dr Stanka Stjepanović, član

Dragiša Stanišić, dipl, pravnik, član

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);