Oglasna tabla

Обавјештење за студенте постдипломског - магистарског студија који студирају одредбама Закона о универзитету Републике Српске

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

П А Л Е

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавјештавају се студенти ПОСТДИПЛОМСКОГ - МАГИСТАРСКОГ СТУДИЈА (који студирају одредбама Закона о универзитету Републике Српске), да је дошло до доношења Закона о измјенама и допуни Закона о високом образовању, те ће сходно члану 6. став (3) поменутог Закона моћи завршити започети постдипломски – магистарски студиј најдуже до краја академске 2019/2020. године, односно морају одбранити магистарску тезу најкасније до 30.9.2020. године.  

Такође, чланом 7. Закона о измјенама и допуни Закона о високом образовању, лица која су пријавила докторску дисертацију, могу исту одбранити најкасније до 30.9.2022. године.

Детаљне информације можете добити у служби Факултета на бројеве телефона: 057/226-609 – сједиште факултета у Палама; 055/211-390 – одјељење ван сједишта факултета у Бијељини.

 

Пале, 2.4.2019. године                                                       

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

                                                                                         ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УИС

Štampa