Oglasna tabla

Nastava iz predmeta: Organizovani kriminalitet

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU                                          

PRAVNI FAKULTET

P A L E

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa- master studija u Bijelјini, da će se konsultativna nastava iz nastavnog predmeta

ORGANIZOVANI KRIMINALITET

održati

dana 29.03.2019. godine od 12.00 časova

Pale, 15.03.2019. godine                                                      

PRODEKAN ZA NASTAVU

                                                                                                 Doc. dr Radislav Lale s.r.

Štampa