to top

Postdiplomski studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija u novembarskom i decembarskom ispitnom roku u akademskoj 2023/24. godini

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE                                                                                                                                        

BIJELJINA

                                              

R A S P O R E D

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – krivičnopravni smjer u novembarskom i decembarskom ispitnom roku u akademskoj 2023/24. godini

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2023. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2023. godine u __.00 časova

 

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

NOVEMBARSKI

Dana 17.11.2023. godine u 15.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 15.12.2023. godine u 15.30 časova

 

VIKTIMOLOGIJA

NOVEMBARSKI

Dana 17.11.2023. godine u 15.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 15.12.2023. godine u 15.30 časova

 

ORGANIZOVANI KRIMINALITET

NOVEMBARSKI

Dana 29.11.2023. godine u 12.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 28.12.2023. godine u 12.00 časova

 

PRAVO IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

NOVEMBARSKI

Dana 29.11.2023. godine u 12.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 28.12.2023. godine u 12.00 časova

 

UPOREDNO KRIVIČNO PRAVO

NOVEMBARSKI

Dana 24.11.2023. godine u 15.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 15.12.2023. godine u 15.30 časova

 

R A S P O R E D 

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer – modul građansko pravo, u novembarskom i decembarskom ispitnom roku u akademskoj 2023/24. godini

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2023. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2023. godine u __.00 časova

 

 

PRAVNI POSLOVI GRAĐANSKOG PRAVA

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2023. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2023. godine u __.00 časova

 

PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO

NOVEMBARSKI

Dana 30.11.2023. godine u 11.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 13.12.2023. godine u 15.00 časova

 

PRAVA DJETETA

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2023. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2023. godine u __.00 časova

 

TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA

NOVEMBARSKI

Dana 30.11.2023. godine u 11.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 13.12.2023. godine u 15.00 časova

 

TEORIJA IZVRŠNOG POSTUPKA

NOVEMBARSKI

Dana 30.11.2023. godine u 11.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 13.12.2023. godine u 15.00 časova

 

NOTARIJALNO PRAVO

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2023. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2023. godine u __.00 časova

 

IMOVINSKI ODNOSI SUPRUŽNIKA

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2023. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2023. godine u __.00 časova

 

R A S P O R E D

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer – modul poslovno pravo, u novembarskom i decembarskom ispitnom roku u akademskoj 2023/24. godini

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2023. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2023. godine u __.00 časova

 

MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO DRUŠTAVA

NOVEMBARSKI

Dana 24.11.2023. godine u 14.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 22.12.2023. godine u 14.30 časova

 

MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO

NOVEMBARSKI

Dana 24.11.2023. godine u 14.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 22.12.2023. godine u 14.30 časova

 

STEČAJNO PRAVO

NOVEMBARSKI

Dana 30.11.2023. godine u 11.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 13.12.2023. godine u 15.00 časova

 

PRAVO KONKURENCIJE

NOVEMBARSKI

Dana 22.11.2023. godine u 16.30 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2023. godine u __.00 časova

 

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE I INFORMACIONO DRUŠTVO

NOVEMBARSKI

Dana 14.11.2023. godine u 10.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 27.12.2023. godine u 10.00 časova

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO EU

NOVEMBARSKI

Dana 13.11.2023. godine u 16.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 11.12.2023. godine u 16.00 časova

 

R A S P O R E D

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – javnopravni smjer, u novembarskom i decembarskom ispitnom roku u akademskoj 2023/24. godini

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2023. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2023. godine u __.00 časova

 

UPOREDNO USTAVNO PRAVO

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2023. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2023. godine u __.00 časova

 

USTAVNO SUDSTVO

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2023. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2023. godine u __.00 časova

 

IZBORNO PRAVO

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2023. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2023. godine u __.00 časova

 

RADNI SPOROVI

NOVEMBARSKI

Dana 16.11.2023. godine u 12.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 14.12.2023. godine u 14.00 časova

 

KOLEKTIVNI UGOVORI O RADU

NOVEMBARSKI

Dana 16.11.2023. godine u 12.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 14.12.2023. godine u 14.00 časova

 

AKTI UPRAVE I UPRAVNE PROCEDURE

NOVEMBARSKI

Dana 17.11.2023. godine u 15.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 08.12.2023. godine u 15.30 časova

 

SUDSKA KONTROLA UPRAVE

NOVEMBARSKI

Dana 17.11.2023. godine u 15.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 08.12.2023. godine u 15.30 časova

 

MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

NOVEMBARSKI

Dana 28.11.2023. godine u 14.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 22.12.2023. godine u 15.30 časova

 

USTAVNA ISTORIJA SRBIJE 1804 – 1914. GODINE

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2023. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2023. godine u __.00 časova

 

CRKVA I DRŽAVA – OD IDEJE DO STVARNOSTI

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2023. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2023. godine u __.00 časova

 

Pale, oktobar 2023. godine

Prodekan za nastavu                                                                                                      

Doc. dr Sanja Golijanin, s.r.                                                                          

D E K A N

Prof. dr Goran Marković, s.r.

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892