to top

Postdiplomski studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – u oktobarskom, novembarskom, decembarskom, januarskom i februarskom ispitnom roku u akademskoj 2022/23. godini

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

BIJELJINA

                                              

 

R A S P O R E D                                             

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – krivičnopravni smjer u oktobarskom, novembarskom, decembarskom, januarskom i februarskom ispitnom roku u akademskoj 2022/23. godini

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 17.10.2022. godine u 15.00 časova

 

II TERMIN

Dana 28.10.2022. godine u 15.00 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 29.11.2022. godine u 15,00 časova

DECEMBARSKI

Dana 16.12.2022. godine u 13,00 časova

JANUARSKI

Dana 31.01.2023. godine u 12,00 časova

FEBRUARSKI

Dana 24.02.2023. godine u 12,00 časova

 

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 3.10.2022. godine u 15.30 časova

 

II TERMIN

Dana 19.10.2022. godine u 15.30 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 25.11.2022. godine u 15.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 20.12.2022. godine u 15.00 časova

JANUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

 

VIKTIMOLOGIJA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 3.10.2022. godine u 15.30 časova

 

II TERMIN

Dana 19.10.2022. godine u 15.30 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 25.11.2022. godine u 15.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 20.12.2022. godine u 15.00 časova

JANUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

 

 

ORGANIZOVANI KRIMINALITET

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 13.10.2022. godine u 17.00 časova

 

II TERMIN

Dana 26.10.2022. godine u 17.30 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 18.11.2022. godine u 12.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 30.12.2022. godine u 12.30 časova

JANUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

 

PRAVO IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 13.10.2022. godine u 17.00 časova

 

II TERMIN

Dana 26.10.2022. godine u 17.30 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 18.11.2022. godine u 12.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 30.12.2022. godine u 12.30 časova

JANUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

 

UPOREDNO KRIVIČNO PRAVO

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 3.10.2022. godine u 15.30 časova

 

II TERMIN

Dana 19.10.2022. godine u 15.30 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 25.11.2022. godine u 15.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 20.12.2022. godine u 15.00 časova

JANUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

 

R A S P O R E D                                             

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer - modul građansko pravo, u oktobarskom, novembarskom, decembarskom, januarskom i februarskom ispitnom roku u akademskoj 2022/23. godini

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 17.10.2022. godine u 15.00 časova

 

II TERMIN

Dana 28.10.2022. godine u 15.00 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 29.11.2022. godine u 15,00 časova

DECEMBARSKI

Dana 16.12.2022. godine u 13,00 časova

JANUARSKI

Dana 31.01.2023. godine u 12,00 časova

FEBRUARSKI

Dana 24.02.2023. godine u 12,00 časova

 

 

PRAVNI POSLOVI GRAĐANSKOG PRAVA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 10.10.2022. godine u 12.00 časova

 

II TERMIN

Dana 25.10.2022. godine u 12.00 časova

Dana 3.11.2022. godine u 13.00 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2022. godine u __,00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2022. godine u __,00 časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

 

PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 5.10.2022. godine u 16.00 časova

 

II TERMIN

Dana 21.10.2022. godine u 15.30 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 25.11.2022. godine u 17.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 15.12.2021. godine u 15.00 časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

 

 

PRAVA DJETETA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 4.10.2022. godine u 14.00 časova

 

II TERMIN

Dana 17.10.2022. godine u 16.00 časova

NOVEMBARSKI

Dana ____.2022. godine u _____ časova

DECEMBARSKI

Dana ____.2022. godine u _____ časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

 

NOTARIJALNO PRAVO

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 4.10.2022. godine u 14.00 časova

 

II TERMIN

Dana 17.10.2022. godine u 16.00 časova

NOVEMBARSKI

Dana ____.2022. godine u _____ časova

DECEMBARSKI

Dana ____.2022. godine u _____ časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

 

TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 5.10.2022. godine u 16.00 časova

Dana 14.10.2022. godine u 17.00 časova

 

II TERMIN

Dana 21.10.2022. godine u 15.30 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 25.11.2022. godine u 17.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 15.12.2021. godine u 15.00 časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

 

 

IMOVINSKI ODNOSI SUPRUŽNIKA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana ____.2022. godine u _____ časova

 

II TERMIN

Dana 17.11.2022. godine u 9.00 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana ____.2022. godine u _____ časova

DECEMBARSKI

Dana ____.2022. godine u _____ časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2032. godine u ____ časova

 

 

R A S P O R E D                                              

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer - modul poslovno pravo, u oktobarskom, novembarskom, decembarskom, januarskom i februarskom ispitnom roku u akademskoj 2022/23. godini

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 17.10.2022. godine u 15.00 časova

 

II TERMIN

Dana 28.10.2022. godine u 15.00 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 29.11.2022. godine u 15,00 časova

DECEMBARSKI

Dana 16.12.2022. godine u 13,00 časova

JANUARSKI

Dana 31.01.2023. godine u 12,00 časova

FEBRUARSKI

Dana 24.02.2023. godine u 12,00 časova

 

 

 

MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO DRUŠTAVA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 6.10.2022. godine u 14.30 časova

 

II TERMIN

Dana 20.10.2022. godine u 15.00 časova

NOVEMBARSKI

Dana 24.11.2022. godine u 14.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 27.12.2022. godine u 14.30 časova

JANUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

 

MEĐUNARODNI PROMET USLUGA

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 3.10.2022. godine u 16.00 časova

 

II TERMIN

Dana 20.10.2022. godine u 15.00 časova

NOVEMBARSKI

Dana 23.11.2022. godine u 15.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 21.12.2022. godine u 15.00 časova

JANUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

 

PRAVO KONKURENCIJE

OKTOBARSKI

l TERMIN

Dana 3.10.2022. godine u 16.00 časova

 

II TERMIN

Dana 20.10.2022. godine u 15.00 časova

NOVEMBARSKI

Dana 23.11.2022. godine u 15.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 21.12.2022. godine u 15.00 časova

JANUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

 

MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO

OKTOBARSKI

I TERMIN

Dana 6.10.2022. godine u 14.30 časova

 

II TERMIN

Dana 20.10.2022. godine u 15.00 časova

NOVEMBARSKI

Dana 24.11.2022. godine u 14.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 27.12.2022. godine u 14.30časova

JANUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____2023. godine u ____ časova

 

STEČAJNO PRAVO

OKTOBARSKI

I TERMIN

Dana 5.10.2022. godine u 16.00 časova

Dana 14.10.2022. godine u 17.00 časova

 

II TERMIN

Dana 21.10.2022. godine u 15.30 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 25.11.2022. godine u 17.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 15.12.2021. godine u 15.00 časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO EU

OKTOBARSKI

I TERMIN

Dana 10.10.2022. godine u 12.00 časova

 

II TERMIN

Dana 25.10.2022. godine u 15.00 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 29.11.2022. godine u 15.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 20.12.2021. godine u 11.30 časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

 

 

R A S P O R E D                                             

Ispita za apsolvente i obnovu prve godine drugog ciklusa – master studija – javnopravni smjer, u oktobarskom, novembarskom, decembarskom, januarskom i februarskom ispitnom roku u akademskoj 2022/23. godini

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

OKTOBARSKI

I TERMIN

Dana 17.10.2022. godine u 15.00 časova

 

II TERMIN

Dana 28.10.2022. godine u 15.00 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 29.11.2022. godine u 15,00 časova

DECEMBARSKI

Dana 16.12.2022. godine u 13,00 časova

JANUARSKI

Dana 31.01.2023. godine u 12,00 časova

FEBRUARSKI

Dana 24.02.2023. godine u 12,00 časova

 

 

UPOREDNO USTAVNO PRAVO

OKTOBARSKI

I TERMIN

Dana 10.10.2022. godine u 13.00 časova

 

II TERMIN

Dana 24.10.2022. godine u 13.00 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 5.12.2022. godine u 13.00 časova

DECEMBARSKI

Dana _____.2022. godine u ____ časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

 

 

 

USTAVNO SUDSTVO

OKTOBARSKI

I TERMIN

Dana 17.10.2022. godine u 15.00 časova

 

II TERMIN

Dana 28.10.2022. godine u 15.00 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 29.11.2022. godine u 15,00 časova

DECEMBARSKI

Dana 16.12.2022. godine u 13,00 časova

JANUARSKI

Dana 31.01.2023. godine u 12,00 časova

FEBRUARSKI

Dana 24.02.2023. godine u 12,00 časova

 

IZBORNO PRAVO

OKTOBARSKI

I TERMIN

Dana 10.10.2022. godine u 13.00 časova

 

II TERMIN

Dana 24.10.2022. godine u 13.00 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 5.12.2022. godine u 13.00 časova

DECEMBARSKI

Dana _____.2022. godine u ____ časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

 

RADNI SPOROVI

OKTOBARSKI

I TERMIN

Dana 7.10.2022. godine u 13.00 časova

 

II TERMIN

Dana 18.10.2022. godine u 12.00 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 7.11.2022. godine u 12.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 12.12.2022. godine u 11.00 časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

 

KOLEKTIVNI UGOVORI O RADU

OKTOBARSKI

I TERMIN

Dana 7.10.2022. godine u 13.00 časova

 

II TERMIN

Dana 18.10.2022. godine u 12.00 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 7.11.2022. godine u 12.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 12.12.2022. godine u 11.00 časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

 

MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

OKTOBARSKI

I TERMIN

Dana 12.10.2022. godine u 16.00 časova

 

II TERMIN

Dana 28.10.2022. godine u 15.00 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 30.11.2022. godine u 15.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 27.12.2022. godine u 13.00 časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

 

AKTI UPRAVE I UPRAVNE PROCEDURE

OKTOBARSKI

I TERMIN

Dana 11.10.2022. godine u 15.00 časova

 

II TERMIN

Dana 27.10.2022. godine u 13.00 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 22.11.2022. godine u 17.00 časova

Dana 22.11.2022. godine u 10.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 19.12.2021. godine u 17.00 časova

Dana 22.12.2022.  godine U 15.30 časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

 

SUDSKA KONTROLA UPRAVE

OKTOBARSKI

I TERMIN

Dana 11.10.2022. godine u 15.00 časova

 

II TERMIN

Dana 27.10.2022. godine u 13.00 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana 22.11.2022. godine u 17.00 časova

Dana 22.11.2022. godine u 10.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 19.12.2021. godine u 17.00 časova

Dana 22.12.2022.  godine U 15.30 časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

 

USTAVNA ISTORIJA SRBIJE 1804 – 1914. GODINE

OKTOBARSKI

I TERMIN

Dana 6.10.2022. godine u 09.00 časova

 

II TERMIN

Dana 26.10.2022. godine u 12.30 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana _____.2022. godine u ____ časova

DECEMBARSKI

Dana _____.2022. godine u ____ časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

 

CRKVA I DRŽAVA – OD IDEJE DO STVARNOSTI

OKTOBARSKI

I TERMIN

Dana 6.10.2022. godine u 09.00 časova

 

II TERMIN

Dana 26.10.2022. godine u 12.00 časova

 

NOVEMBARSKI

Dana _____.2022. godine u ____ časova

DECEMBARSKI

Dana _____.2022. godine u ____ časova

JANUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

FEBRUARSKI

Dana _____.2023. godine u ____ časova

 

Pale, septembar 2022. godine

 

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin, s.r.

DEKAN

Prof. dr Goran Marković, s.r.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892