to top

Postdiplomski studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija u ljetnom semestru akademske 2021/22. g.

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

Bijeljina

RASPORED 

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – krivičnopravni smjer, u akademskoj 2021/22. godini, u aprilskom, junsko-julskom,  septembarskom i oktobarskom ispitnom roku

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

 

APRILSKI

Dana 27. 4. 2022. godine u 11.00 časova

Dana 28. 4. 2022. godine u 14.00 časova

 

 

JUNSKO-JULSKI

 

l TERMIN

Dana 23. 6. 2022. godine u 12.00 časova

 II TERMIN

Dana 11. 7. 2022. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana 15. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 29. 9. 2022. godine u 10.00 časova

OKTOBARSKI

 

Dana 17.10. 2022. godine u 10.00 časova

2.

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

 

APRILSKI

Dana 12. 4. 2022. godine u 14.45 časova

 

 

JUNSKO - JULSKI

 

l TERMIN

Dana __. 6. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 7. 2022. godine u __.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

 

OKTOBARSKI

 

Dana __. 10. 2022. godine u __.00 časova

 

3.

 VIKTIMOLOGIJA

 

APRILSKI

Dana __. 4. 2022. godine u __.00 časova

 

 

JUNSKO - JULSKI

 

l TERMIN

Dana __. 6. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 7. 2022. godine u __.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

 

OKTOBARSKI

 

Dana __. 10. 2022. godine u __.00 časova

 

4.

ORGANIZOVANI KRIMINALITET

 

APRILSKI

-

 

 

JUNSKO - JULSKI

 

l TERMIN

Dana __. 6. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 7. 2022. godine u __.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

 

OKTOBARSKI

 

Dana __. 10. 2022. godine u __.00 časova

 

5.

PRAVO IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

 

APRILSKI

-

 

 

JUNSKO - JULSKI

 

l TERMIN

Dana __. 6. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 7. 2022. godine u __.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

 

OKTOBARSKI

 

Dana __. 10. 2022. godine u __.00 časova

 

 

RASPORED                                             

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – javnopravni smjer, u akademskoj 2021/22. godini, u aprilskom, junsko-julskom, septembarskom i oktobarskom ispitnom roku

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

 

APRILSKI

Dana 27. 4. 2022. godine u 11.00 časova

Dana 28. 4. 2022. godine u 14.00 časova

 

 

JUNSKO-JULSKI

 

l TERMIN

Dana 23. 6. 2022. godine u 12.00 časova

 II TERMIN

Dana 11. 7. 2022. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana 15. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 29. 9. 2022. godine u 10.00 časova

OKTOBARSKI

 

Dana 17.10. 2022. godine u 10.00 časova

2.

 

UPOREDNO USTAVNO PRAVO

 

APRILSKI

Dana 19. 4. 2022. godine u 12.00 časova

 

 

JUNSKO - JULSKI

 

l TERMIN

Dana __. 6. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 7. 2022. godine u __.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

 

OKTOBARSKI

 

Dana __. 10. 2022. godine u __.00 časova

 

3.

AKTI UPRAVE I UPRAVNE PROCEDURE

 

APRILSKI

Dana 21. 4. 2022. godine u 12.30 časova

 

 

JUNSKO - JULSKI

 

l TERMIN

Dana __. 6. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 7. 2022. godine u __.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

 

 

OKTOBARSKI

 

Dana ____________ godine u ________

4.

SUDSKA KONTROLA UPRAVE

 

APRILSKI

-

 

 

JUNSKO - JULSKI

 

l TERMIN

Dana __. 6. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 7. 2022. godine u __.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

 

OKTOBARSKI

 

Dana __. 10. 2022. godine u __.00 časova

 

 

RASPORED                                             

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer – modul građansko pravo, u akademskoj 2021/22. godini, u aprilskom, junsko-julskom, septembarskom i oktobarskom ispitnom roku

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

 

 

 

APRILSKI

Dana 27. 4. 2022. godine u 11.00 časova

Dana 28. 4. 2022. godine u 14.00 časova

 

 

JUNSKO-JULSKI

 

l TERMIN

Dana 23. 6. 2022. godine u 12.00 časova

 II TERMIN

Dana 11. 7. 2022. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana 15. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 29. 9. 2022. godine u 10.00 časova

OKTOBARSKI

 

Dana 17. 10. 2022. godine u 10.00 časova

2.

 

PRAVNI POSLOVI GRAĐANSKOG PRAVA

 

 

 

APRILSKI

Dana 18. 4. 2022. godine u 17.00 časova

 

 

JUNSKO - JULSKI

 

l TERMIN

Dana __. 6. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 7. 2022. godine u __.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

 

OKTOBARSKI

 

Dana __.10. 2022. godine u __.00 časova

 

3.

 

IMOVINSKI ODNOSI SUPRUŽNIKA

 

 

APRILSKI

Dana 18. 4. 2022. godine u 17.00 časova

 

 

JUNSKO - JULSKI

 

l TERMIN

Dana __. 6. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 7. 2022. godine u __.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

 

OKTOBARSKI

 

Dana __. 10. 2022. godine u __.00 časova

 

4.

 

TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA

 

 

 

APRILSKI

-

 

 

JUNSKO - JULSKI

 

l TERMIN

Dana __. 6. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 7. 2022. godine u __.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

 

OKTOBARSKI

 

Dana __. 10. 2022. godine u __.00 časova

 

 

RASPORED                                             

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer – modul poslovno pravo, u akademskoj 2021/22. godini, u aprilskom, junsko-julskom, septembarskom i oktobarskom ispitnom roku

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

 

 

 

APRILSKI

Dana 27. 4. 2022. godine u 11.00 časova

Dana 28. 4. 2022. godine u 14.00 časova

 

 

JUNSKO-JULSKI

 

l TERMIN

Dana 23. 6. 2022. godine u 12.00 časova

 II TERMIN

Dana 11. 7. 2022. godine u 11.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana 15. 9. 2022. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 29. 9. 2022. godine u 10.00 časova

OKTOBARSKI

 

Dana 17. 10. 2022. godine u 10.00 časova

2.

 

MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO DRUŠTAVA

 

 

APRILSKI

Dana 8. 4. 2022. godine u 15.00 časova

 

 

JUNSKO - JULSKI

 

l TERMIN

Dana __. 6. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 7. 2022. godine u __.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

 

OKTOBARSKI

 

Dana __. 10. 2022. godine u __.00 časova

 

3.

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO EU

 

 

 

APRILSKI

Dana 13. 4. 2022. godine u 12.00 časova

 

 

JUNSKO - JULSKI

 

l TERMIN

Dana __. 6. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 7. 2022. godine u __.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

 

OKTOBARSKI

 

Dana __. 10. 2022. godine u __.00 časova

 

4.

 

STEČAJNO PRAVO

 

 

 

APRILSKI

Dana 27. 4. 2022. godine u 17.00 časova

 

 

JUNSKO - JULSKI

 

l TERMIN

Dana __. 6. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 7. 2022. godine u __.00 časova

 

 

SEPTEMBARSKI

 

l TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. 9. 2022. godine u __.00 časova

 

OKTOBARSKI

 

Dana __. 10. 2022. godine u __.00 časova

 

5.

 

MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO

 

 

 

APRILSKI

 

-

 

JUNSKO-JULSKI

 

l TERMIN

Dana __.__. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __.__. 2022. godine u __.00 časova

 

SEPTEMBARSKI

 

lTERMIN

Dana__.__. 2022. godine u __.00 časova

II TERMIN

Dana __. __. 2022. godine u __.00 časova

 

 

OKTOBARSKI

 

dana ____________ godine u ________

Pale, mart 2022. godine                                       

Prodekan za nastavu                                  

Doc. dr Sanja Golijanin, s.r.

DEKAN

Prof. dr Goran Marković, s.r.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892