to top

Postdiplomski studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita za apsolvente drugog ciklusa studija u ljetnom semestru

Р А С П О Р Е Д 

Испита за апсолвенте другог циклуса – мастер студија – кривичноправни смјер у априлском, мајском, јунском и септембарском испитном року у академској 2020/21. години

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 5. 4. 2021. године у 10.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 21.4.2021. године у 11.00 часова

МАЈСКИ

Дана 27. 5. 2021. године у 12.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 14. 6. 2021. године у 12.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 14. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

МАЛОЉЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 21. 4. 2021. године у 15.45 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 5.5.2021. године у 15.45 часова

МАЈСКИ

Дана 20. 5. 2021. године у 15.45 часова

ЈУНСКИ

Дана 29. 6. 2021. године у 12.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 23. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

УПОРЕДНО КРИВИЧНО ПРАВО

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 16. 4. 2021. године у 11.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 29.04.2021. године у 10.00 часова

МАЈСКИ

Дана __.05.2021. године у __.00 часова

ЈУНСКИ

Дана __. 06. 2021. године у __.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана __.09. 2021. године у __.00 часова

 

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 9. 4. 2021. године у 17.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 23.04.2021. године у 09.00 часова

 

МАЈСКИ

Дана 21. 5. 2021. године у 17.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 24. 6. 2021. године у 17.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 10. 9. 2021. године у 09.00 часова

 

ПРАВО ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 9. 4. 2021. године у 17.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 23.04.2021. године у 09.00 часова

МАЈСКИ

Дана 21. 5. 2021. године у 17.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 24. 6. 2021. године у 17.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 10. 9. 2021. године у 09.00 часова

 

 

Р А С П О Р Е Д

Испита за апсолвенте другог циклуса – мастер студија – грађанскоправни смјер, у априлском, мајском, јунском и септембарском испитном року у академској 2020/21. години

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 5. 4. 2021. године у 10.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 21.4.2021. године у 11.00 часова

МАЈСКИ

Дана 27. 5. 2021. године у 12.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 14. 6. 2021. године у 12.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 14. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

 

ПРАВНИ ПОСЛОВИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 13. 4. 2021. године у 15.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 26. 4. 2021. године у 12.00 часова

МАЈСКИ

Дана 13. 5. 2021. године у 17.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 23. 6. 2021. године у 10.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 1. 9. 2021. године у 10.00 часова

 

ПРАВОСУДНО ОРГАНИЗАЦИОНО ПРАВО

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 15. 4. 2021. године у 12.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 28. 4. 2021. године у 09.00 часова

МАЈСКИ

Дана 26. 5. 2021. године у 13.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 1. 7. 2021. године у 09.30 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 9. 9. 2021. године у 09.30 часова

 

 

ПРАВА ДЈЕТЕТА

АПРИЛСКИ

I ТЕРМИН

Дана 13. 4. 2021. године у 15.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 26. 4. 2021. године у 12.00 часова

МАЈСКИ

Дана 13. 5. 2021. године у 17.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 23. 6. 2021. године у 10.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 1. 9. 2021. године у 10.00 часова

 

ТЕОРИЈА ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 15. 4. 2021. године у 12.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 28. 4. 2021. године у 09.00 часова

МАЈСКИ

Дана 26. 5. 2021. године у 13.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 1. 7. 2021. године у 09.30 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 9. 9. 2021. године у 09.30 часова

 

 

Р А С П О Р Е Д

Испита за апсолвенте другог циклуса – мастер студија – пословноправни смјер, у априлском, мајском, јунском и септембарском испитном року у академској 2020/21. години

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 5. 4. 2021. године у 10.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 21.4.2021. године у 11.00 часова

МАЈСКИ

Дана 27. 5. 2021. године у 12.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 14. 6. 2021. године у 12.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 14. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

 

МЕЂУНАРОДНО И УПОРЕДНО ПРАВО ДРУШТАВА

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 14.04.2020. године у 11.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 28.04.2020. године у 11.00 часова

 

МАЈСКИ

Дана __.05.2021. године у __.00 часова

ЈУНСКИ

Дана __. 06. 2021. године у __.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана __.09. 2021. године у __.00 часова

 

 

МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО  ПРАВО

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 14.04.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 28.04.2021. године у 15.00 часова

 

МАЈСКИ

Дана __.05.2021. године у __.00 часова

ЈУНСКИ

Дана __. 06. 2021. године у __.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана __.09. 2021. године у __.00 часова

 

СТЕЧАЈНО ПРАВО

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 15. 4. 2021. године у 12.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 28. 4. 2021. године у 09.00 часова

МАЈСКИ

Дана 26. 5. 2021. године у 13.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 1. 7. 2021. године у 09.30 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 9. 9. 2021. године у 09.30 часова

 

 

  

Р А С П О Р Е Д

Испита за апсолвенте другог циклуса – мастер студија – јавноправни смјер, у априлском, мајском, јунском и септембарском испитном року у академској 2020/21. години

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 5. 4. 2021. године у 10.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 21.4.2021. године у 11.00 часова

МАЈСКИ

Дана 27. 5. 2021. године у 12.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 14. 6. 2021. године у 12.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 14. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 19. 4. 2021. године у 14.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 29. 4. 2021. године у 13.00 часова

Дана 5. 5. 2021. године у 11.00 часова

МАЈСКИ

Дана __.05.2021. године у __.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 21. 06. 2021. године у 12.00 часова

Дана 25. 06. 2021. године у 12.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 06.09. 2021. године у 12.00 часова

 

УСТАВНА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ 1804 – 1914. ГОДИНЕ

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 22.04.2021. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 04.05.2021. године у 08.00 часова

МАЈСКИ

Дана __.05.2021. године у __.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 15. 06. 2021. године у 09.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 02.09. 2021. године у 09.00 часова

 

ЦРКВА И ДРЖАВА – ОД ИДЕЈЕ ДО СТВАРНОСТИ

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 22.04.2021. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 04.05.2021. године у 08.00 часова

МАЈСКИ

Дана __.05.2021. године у __.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 15. 06. 2021. године у 09.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 02.09. 2021. године у 09.00 часова

 

УСТАВНО СУДСТВО

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 5. 4. 2021. године у 10.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 21.4.2021. године у 11.00 часова

МАЈСКИ

Дана 27. 5. 2021. године у 12.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 14. 6. 2021. године у 12.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 14. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

ИЗБОРНО ПРАВО

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 19. 4. 2021. године у 14.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 29. 4. 2021. године у 13.00 часова

Дана 5. 5. 2021. године у 11.00 часова

МАЈСКИ

Дана __.05.2021. године у __.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 21. 06. 2021. године у 12.00 часова

Дана 25. 06. 2021. године у 12.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 06.09. 2021. године у 12.00 часова

 

АКТИ УПРАВЕ И УПРАВНЕ ПРОЦЕДУРЕ

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 12. 4. 2021. године у 16.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 23.4.2021. године у 12.00 часова

МАЈСКИ

Дана 11. 5. 2021. године у 16.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 23. 6. 2021. године у 12.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 27. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

СУДСКА КОНТРОЛА УПРАВЕ

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 12. 4. 2021. године у 16.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 23.4.2021. године у 12.00 часова

МАЈСКИ

Дана 11. 5. 2021. године у 16.00 часова

ЈУНСКИ

Дана 23. 6. 2021. године у 12.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

Дана 27. 9. 2021. године у 12.00 часова

Пале, март 2021. године                                                                                                

Д Е К А Н

Проф. др Горан Марковић, с.р.

 

 

 

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);