to top

Postdiplomski studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita za studente prve godine drugog ciklusa studija u ljetnom semestru

БИЈЕЉИНА

Р А С П О Р Е Д                                             

Испита за студенте прве године другог циклуса – мастер студија – кривичноправни смјер, у академској 2020/21. години, у априлском, јунско-јулском,  септембарском и октобарском испитном року

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 5. 4. 2021. године у 10.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 21.4.2021. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 14. 6. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 8. 7. 2021. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 14. 9. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 29. 9. 2021. године у 12.00 часова

ОКТОБАРСКИ

 

Дана 14.10.2021. године у ________

2.

МАЛОЉЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 21. 4. 2021. године у 15.45 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 5.5.2021. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 29. 6. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 14. 7. 2021. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 7. 9. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 23. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

3.

 ВИКТИМОЛОГИЈА

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 14.04.2020. године у 14.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 27.04.2020. године у 14.00 часова

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

I ТЕРМИН

Дана 24.06.2021. године у 17.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 20.07.2021. године у 17.00 часова

 

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

ТЕРМИН

Дана __.09.2021. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.09.2021. године у __.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана __.10.2021. године у __.00 часова

 

4.

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ

 

АПРИЛСКИ

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 24. 6. 2021. године у 17.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 17. 7. 2021. године у 09.00 часова

 

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 10. 9. 2021. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 25. 9. 2021. године у 09.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

5.

ПРАВО ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

 

АПРИЛСКИ

 

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 24. 6. 2021. године у 17.00 часова

II ТЕРМИН

дана 17. 7. 2021. године у 09.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 10. 9. 2021. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

дана 25. 9. 2021. године у 09.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

 

 

Р А С П О Р Е Д 

Испита за студенте прве године другог циклуса – мастер студија – јавноправни смјер, у академској 2020/21. години, у априлском, јунско-јулском, септембарском и октобарском испитном року

 

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

АПРИЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 5. 4. 2021. године у 10.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 21.4.2021. године у 11.00 часова

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 14. 6. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 8. 7. 2021. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 14. 9. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 29. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

Дана 14.10.2021. године у ________

2.

 

УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО

 

АПРИЛСКИ

I ТЕРМИН

Дана 19. 4. 2021. године у 14.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 29. 4. 2021. године у 13.00 часова

Дана 5. 5. 2021. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 21. 6. 2021. године у 12.00 часова

Дана 25. 6. 2021. године у 12.00 часова

 II ТЕРМИН

Дана 12. 7. 2021. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

дана 6. 9. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 27. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

3.

УСТАВНО СУДСТВО

 

АПРИЛСКИ

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 14. 6. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 8. 7. 2021. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 14. 9. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 29. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана 14.10.2021. године у ________

4.

ИЗБОРНО ПРАВО

 

АПРИЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 19. 4. 2021. године у 14.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 29. 4. 2021. године у 13.00 часова

Дана 5. 5. 2021. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 21. 6. 2021. године у 12.00 часова

Дана 25. 6. 2021. године у 12.00 часова

 II ТЕРМИН

Дана 12. 7. 2021. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 6. 9. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 27. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

5.

РАДНИ СПОРОВИ

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 19. 4. 2021. године у 14.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 4.5.2021. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 22. 6. 2021. године у 10.00 часова

 II ТЕРМИН

Дана 9. 7. 2021. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

I ТЕРМИН

Дана 2. 9. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 17. 9. 2021. године у 10.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

6.

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ О РАДУ

 

АПРИЛСКИ

 

-

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 22. 6. 2021. године у 10.00 часова

 II ТЕРМИН

Дана 9. 7. 2021. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 2. 9. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 17. 9. 2021. године у 10.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

7.

АКТИ УПРАВЕ И УПРАВНЕ ПРОЦЕДУРЕ

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 12. 4. 2021. године у 16.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 23.4.2021. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 23. 6. 2021. године у 12.00 часова

Дана 29. 6. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 12. 7. 2021. године у 12.00 часова

Дана 14. 7. 2021. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 7. 9. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 27. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

8.

СУДСКА КОНТРОЛА УПРАВЕ

 

АПРИЛСКИ

 

-

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 23. 6. 2021. године у 12.00 часова

Дана 29. 6. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 12. 7. 2021. године у 12.00 часова

Дана 14. 7. 2021. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 7. 9. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 27. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

 

Р А С П О Р Е Д

Испита за студенте прве године другог циклуса – мастер студија – грађанскоправни смјер – модул грађанско право, у академској 2020/21. години, у априлском, јунско-јулском, септембарском и октобарском испитном року

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 5. 4. 2021. године у 10.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 21.4.2021. године у 11.00 часова

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 14. 6. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 8. 7. 2021. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 14. 9. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 29. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана 14.10.2021. године у ________

2.

 

ПРАВНИ ПОСЛОВИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА

 

 

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 13. 4. 2021. године у 15.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 26. 4. 2021. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 23. 6. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 9. 7. 2021. године у 10.00 часова

Дана 16. 7. 2021. године у 11.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 1. 9. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 16. 9. 2021. године у 10.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

3.

 

НОТАРИЈАЛНО ПРАВО

 

 

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 13. 4. 2021. године у 10.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 27.4. 2021. године у 12.00 часова

 

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

дана 28. 6. 2021. године у 10.00 часова

 II ТЕРМИН

дана 13. 7. 2021. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 8. 9. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24. 9. 2021. године у 10.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

4.

 

ТЕОРИЈА ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

 

 

 

АПРИЛСКИ

 

 

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 1. 7. 2021. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

дана 16. 7. 2021. године у 09.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 9. 9. 2021. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

дана 23. 9. 2021. године у 09.30 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

5.

 

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ СУПРУЖНИКА

 

 

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 13. 4. 2021. године у 15.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 26. 4. 2021. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 23. 6. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 9. 7. 2021. године у 10.00 часова

Дана 16. 7. 2021. године у 11.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 1. 9. 2021. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 16. 9. 2021. године у 10.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

 

Р А С П О Р Е Д

Испита за студенте прве године другог циклуса – мастер студија – грађанскоправни смјер – модул пословно право, у академској 2020/21. години, у априлском, јунско-јулском, септембарском и октобарском испитном року

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 5. 4. 2021. године у 10.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 21.4.2021. године у 11.00 часова

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 14. 6. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 8. 7. 2021. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 14. 9. 2021. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 29. 9. 2021. године у 12.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

Дана 14.10.2021. године у ________

2.

 

МЕЂУНАРОДНО И УПОРЕДНО ПРАВО ДРУШТАВА

ИСПИТИВАЧ

Проф. др

Страхиња Миљковић

 

 

 

АПРИЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 14.04.2020. године у 11.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 28.04.2020. године у 11.00 часова

 

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана __.__. 2021. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.7. 2021. године у 12.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

 

I ТЕРМИН

Дана__.__. 2021. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __. __. 2021. године у __.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

3.

 

МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО ЕУ

 

 

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 16.4. 2021. године у 13.00 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 26. 4. 2021. године у 13.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 3.7. 2021. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 19.7. 2021. године у 13.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана__.__. 2021. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __. __. 2021. године у __.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

4.

 

СТЕЧАЈНО ПРАВО

 

 

 

АПРИЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 15. 4. 2021. године у 12.30 часова

 

II ТЕРМИН

Дана 28. 4. 2021. године у 09.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

Дана 1. 7. 2021. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 16. 7. 2021. године у 09.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

Дана 9. 9. 2021. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 23. 9. 2021. године у 09.30 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

Дана ____________ године у ________

5.

 

МЕЂУНАРОДНО ПРИВРЕДНО ПРАВО

 

 

 

АПРИЛСКИ

 

-

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана 1.7. 2021. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 15.7. 2021. године у 15.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

 

l ТЕРМИН

Дана__.__. 2021. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __. __. 2021. године у __.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

 

дана ____________ године у ________

Пале, март 2021. године                                                                                                


Д Е К А Н

                                                                                                                     Проф. др Горан Марковић, с.р.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);