to top

Postdiplomski studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita za studente II ciklusa studija u oktobarskom ispitnom roku akademske 2019/2020. godine

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                               

PALE 

Bijeljina

                                            

RASPORED

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – krivičnopravni smjer,

u akademskoj 2019/20. godini, u oktobarskom ispitnom roku

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA

 

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 9.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 23.10.2020. godine u 10.00 časova

 

2.

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 14.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

Dana 29.10.2020. godine u 12.00 časova

 

3.

UPOREDNO KRIVIČNO PRAVO

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 10.10.2020. godine u 15.00 časova

II TERMIN

Dana 30.10.2020. godine u 15.00 časova

 

4.

ORGANIZOVANI KRIMINALITET

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 17.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

Dana 30.10.2020. godine u 09.00 časova

 

 

RASPORED
Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – javnopravni smjer,

u akademskoj 2019/20. godini, u oktobarskom ispitnom roku

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA

 

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 9.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 23.10.2020. godine u 10.00 časova

 

2.

UPOREDNO USTAVNO  PRAVO

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 12.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

Dana 27.10.2020. godine u 12.00 časova

 

3.

USTAVNO SUDSTVO

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 9.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 23.10.2020. godine u 10.00 časova

 

4.

IZBORNO PRAVO

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 12.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

Dana 27.10.2020. godine u 12.00 časova

 

5.

SUDSKA KONTROLA UPRAVE

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 14.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

Dana 28.10.2020. godine u 12.00 časova

 

6.

AKTI UPRAVE I UPRAVNE PROCEDURE

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 14.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

Dana 28.10.2020. godine u 12.00 časova

 

 

 RASPORED

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer – modul poslovno pravo,

u akademskoj 2019/20. godini, u oktobarskom ispitnom roku

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA

 

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 9.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 23.10.2020. godine u 10.00 časova

 

2.

MEĐUNARODNO I UPOREDNO PRAVO DRUŠTAVA

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 6.10.2020. godine u 15.00 časova

II TERMIN

Dana 21.10.2020. godine u 15.00 časova

 

3.

MEĐUNARODNI PROMET USLUGA

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 6.10.2020. godine u 15.00 časova

II TERMIN

Dana 21.10.2020. godine u 15.00 časova

 

4.

STEČAJNO PRAVO

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 15.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

Dana 29.10.2020. godine u 09.00 časova

 

5.

MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 1.10.2020. godine u 14.00 časova

II TERMIN

Dana 22.10.2020. godine u 14.00 časova

 

 

 

 RASPORED

Ispita za studente prve godine drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer – modul građansko pravo,

u akademskoj 2019/20. godini, u oktobarskom ispitnom roku

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA

 

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 9.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

Dana 23.10.2020. godine u 10.00 časova

 

2.

PRAVNI POSLOVI GRAĐANSKOG PRAVA

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 5.10.2020. godine u 11.30 časova

II TERMIN

Dana 20.10.2020. godine u 11.30 časova

 

3.

PRAVA DJETETA

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 5.10.2020. godine u 11.30 časova

II TERMIN

Dana 20.10.2020. godine u 11.30 časova

 

4.

TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 15.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

Dana 29.10.2020. godine u 09.00 časova

 

5.

NOTARIJALNO PRAVO

OKTOBARSKI

TERMIN

Dana 7.10.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

Dana 22.10.2020. godine u 11.00 časova

 

 

Pale, septembar 2020. godine                                                                    

PRODEKAN ZA NASTAVU 

                                                                                                                       Doc. dr Radislav Lale, s.r.

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);