to top

Postdiplomski studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita za apsolvente II ciklusa - master studija u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

П А Л Е

                                              БИЈЕЉИНА

Р А С П О Р Е Д

Испита за апсолвенте другог циклуса – мастер студија – општи смјер, у академској 2019/20. години, 

у априлском, јунско-јулском, августовском, септембарском и октобарском испитном року

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВНИХ НАУКА

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 19.06.2020. године у 11.00 часова

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 06.07.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.07.2020. године у 10.00 часова 

 

АВГУСТОВСКИ

Дана 17.08.2020. године у 09.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 09.09.2020. године у 10.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана 25.09.2020. године у 10.00 часова 

 

ОКТОБАРСКИ

 

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часовa 

2.

 

МАЛОЉЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 12.06.2020. године у 12.00 часова

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 30.06.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 15.07.2020. године у 12.00 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 24.08.2020. године у 12.00 часова

 

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 10.09.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.09.2020. године у 12.00 часова 

 

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у__.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

3.

 

ПРАВНИ ПОСЛОВИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 15.06.2020. године у 12.30 часова

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 01.07.2020. године у 11.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 16.07.2020. године у 11.30 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 20.08.2020. године у 11.30 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 07.09.2020. године у 11.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.09.2020. године у 11.30 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

4.

 

УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 12.06.2020. године у 12.00 часова

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 08.07.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 23.07.2020. године у 13.00 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 25.08.2020. године у 13.00 часова

 

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 14.09.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 28.09.2020. године у 13.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

5.

ПРАВОСУДНО ОРГАНИЗАЦИОНО ПРАВО

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 11.06.2020. године у 09.30 часова

 

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 01.07.2020. године у 13.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 21.07.2020. године у 13.30 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 26.08.2020. године у 13.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 10.09.2020. године у 13.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.09.2020. године у 13.30 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

6.

 

ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 20.06.2020. године у 09.00 часова

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана __.07.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.07.2020. године у __.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана __.08.2020. године у __.00 часова

 

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.09.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.09.2020. године у __.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у 12.00 часова

7.

 

РАДНИ СПОРОВИ

 

 

АПРИЛСКИ

Дана __.06.2020. године у __.00 часова

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана __.06.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __07.2020. године у __.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана __.08.2020. године у __.00 часова

 

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.09.2020. године у __.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана __.09.2020. године у __.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

8.

 

НОТАРИЈАЛНО ПРАВО

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 15.06.2020. године у 11.00 часова

 

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 03.07.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.07.2020. године у 11.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 21.08.2020. године у 11.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 07.09.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 25.09.2020. године у 11.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у 12.00 часова 

9.

 

АКТИ УПРАВЕ И УПРАВНЕ ПРОЦЕДУРЕ

 

 

АПРИЛСКИ

Дана __.06.2020. године у __.00 часова

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

I ТЕРМИН

Дана __.07.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.07.2020. године у __.00 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана __.08.2020. године у __.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.09.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.09.2020. године у __.00 часова

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у 12.00 часова

10.

 

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 11.06.2020. године у 17.00 часова

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 10.07.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 25.07.2020. године у 09.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 29.08.2020. године у 09.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 12.09.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 26.09.2020. године у 09.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 17.10.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 30.10.2020. године у 09.00 часова

11.

 

МЕЂУНАРОДНОПРАВНА ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 10.06.2020. године у 15.00 часова

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 02.07.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.07.2020. године у 09.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана __.08.2020. године у __.00 часова

 

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.09.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.09.2020. године у __.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

12.

 

ПРАВА ДЈЕТЕТА

 

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 15.06.2020. године у 12.30 часова

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 01.07.2020. године у 11.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 16.07.2020. године у 11.30 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 20.08.2020. године у 11.30 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 07.09.2020. године у 11.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.09.2020. године у 11.30 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

 

Р А С П О Р Е Д

Испита за апсолвенте другог циклуса – мастер студија – кривичноправни смјер, у академској 2019/20. години,

у априлском, јунско-јулском, августовском, септембарском и октобарском испитном року

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 19.06.2020. године у 11.00 часова

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 06.07.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.07.2020. године у 10.00 часова 

 

АВГУСТОВСКИ

Дана 17.08.2020. године у 09.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 09.09.2020. године у 10.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана 25.09.2020. године у 10.00 часова 

 

ОКТОБАРСКИ

 

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

2.

 

МАЛОЉЕТНИЧКО КРИВИЧНО ПРАВО

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 12.06.2020. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 30.06.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 15.07.2020. године у 12.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 24.08.2020. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 10.09.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.09.2020. године у 12.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у__.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

3.

 

УПОРЕДНО КРИВИЧНО ПРАВО

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 17.06.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 04.07.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 20.07.2020. године у 09.00 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 18.08.2020. године у 11.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 04.09.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.09.2020. године у 11.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

4.

 

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛИТЕТ

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 11.06.2020. године у 17.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 10.07.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 25.07.2020. године у 09.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 29.08.2020. године у 09.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 12.09.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 26.09.2020. године у 09.00 часова

 

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 17.10.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 30.10.2020. године у 09.00 часова 

4.

 

ПРАВО ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

  

АПРИЛСКИ

Дана 11.06.2020. године у 17.00 часова

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 10.07.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 25.07.2020. године у 09.00 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 29.08.2020. године у 09.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 12.09.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 26.09.2020. године у 09.00 часова

 ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 17.10.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 30.10.2020. године у 09.00 часова

 

 

Р А С П О Р Е Д

Испита за апсолвенте другог циклуса – мастер студија – грађанскоправни смјер, у академској 2019/20. години,

априлском, јунско-јулском, августовском, септембарском и октобарском испитном року

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 19.06.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 06.07.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.07.2020. године у 10.00 часова

 

АВГУСТОВСКИ

 Дана 17.08.2020. године у 09.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 09.09.2020. године у 10.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана 25.09.2020. године у 10.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

 

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

2.

 

ПРАВНИ ПОСЛОВИ ГРАЂАНСКОГ ПРАВА

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 15.06.2020. године у 12.30 часова

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 01.07.2020. године у 11.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 16.07.2020. године у 11.30 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 20.08.2020. године у 11.30 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 07.09.2020. године у 11.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.09.2020. године у 11.30 часова 

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

3.

ПРАВОСУДНО ОРГАНИЗАЦИОНО ПРАВО

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 11.06.2020. године у 09.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 01.07.2020. године у 13.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 21.07.2020. године у 13.30 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 26.08.2020. године у 13.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 10.09.2020. године у 13.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.09.2020. године у 13.30 часова 

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

4.

 

НОТАРИЈАЛНО ПРАВО

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 15.06.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 03.07.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.07.2020. године у 11.00 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 21.08.2020. године у 11.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 07.09.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 25.09.2020. године у 11.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у 12.00 часова

5.

 

ПРАВА ДЈЕТЕТА

 

АПРИЛСКИ

Дана 15.06.2020. године у 12.30 часова

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 01.07.2020. године у 11.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 16.07.2020. године у 11.30 часова

АВГУСТОВСКИ

Дана 20.08.2020. године у 11.30 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 07.09.2020. године у 11.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 22.09.2020. године у 11.30 часова

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

6.

 

ТЕОРИЈА ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 11.06.2020. године у 09.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 01.07.2020. године у 13.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 21.07.2020. године у 13.30 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 26.08.2020. године у 13.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 10.09.2020. године у 13.30 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.09.2020. године у 13.30 часова 

 

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

 

 

 

Р А С П О Р Е Д

Испита за апсолвенте другог циклуса – мастер студија – јавноправни смјер, у академској 2019/20. години,

у априлском, јунско-јулском, августовском, септембарском и октобарском испитном року

Ред.

бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ПРАВА СА ЕЛЕМЕНТИМА МЕТОДОЛОГИЈЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 19.06.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 06.07.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 24.07.2020. године у 10.00 часова

 

 

АВГУСТОВСКИ

 Дана 17.08.2020. године у 09.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 09.09.2020. године у 10.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана 25.09.2020. године у 10.00 часова 

 

ОКТОБАРСКИ

 

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

2.

 

УПОРЕДНО УСТАВНО ПРАВО

 

АПРИЛСКИ

Дана 12.06.2020. године у 12.00 часова

 

 

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 08.07.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 23.07.2020. године у 13.00 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 25.08.2020. године у 13.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 14.09.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 28.09.2020. године у 13.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

3.

 

УСТАВНА ИСТОРИЈА СРБИЈЕ 1804 – 1914. ГОДИНЕ

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 17.06.2020. године у 10.00 часова

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 03.07.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 20.07.2020. године у 10.00 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 18.08.2020. године у 10.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 02.09.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 17.09.2020. године у 10.00 часова 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова 

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у 12.00 часова 

4.

 

ЦРКВА И ДРЖАВА – ОД ИДЕЈЕ ДО СТВАРНОСТИ

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

Дана 17.06.2020. године у 10.00 часова

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

Дана 03.07.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 20.07.2020. године у 10.00 часова 

АВГУСТОВСКИ

Дана 18.08.2020. године у 10.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана 02.09.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

Дана 17.09.2020. године у 10.00 часова

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у __.00 часова

II ТЕРМИН

Дана __.10.2020. године у 12.00 часова 

 

Пале, мај 2020. године                                  

                                                  ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

                                                                                                                        Доц. др Радислав Лале, с.р.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);