to top

Postdiplomski studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita za apsolvente drugog ciklusa – master studija, u novembarskom, decembarskom, januarskom i februarskom roku

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET

PALE

BIJELJINA

 

R A S P O R E D                                             

Ispita za apsolvente drugog ciklusa – master studija – opšti smjer, u novembarskom, decembarskom, januarskom i februarskom ispitnom roku u akademskoj 2019/20. godini

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

 

METODOLOGIJA PRAVNIH NAUKA

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 11.11.2019. godine u 16.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 13.12.2019. godine u 14.00 časova

JANUARSKI

Dana 28.01.2020. godine u 10,00 časova

FEBRUARSKI

Dana 18.02.2020. godine u 10,00 časova

2.

 

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 26.11.2019. godine u 15.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 20.12.2019. godine u 15.30 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

3.

 

PRAVNI POSLOVI GRAĐANSKOG PRAVA

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 27.11.2019. godine u 15.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 25.12.2019. godine u 13.00 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

4.

 

UPOREDNO USTAVNO PRAVO

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2019. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2019. godine u __.00 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

5.

PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 27.11.2019. godine u 14.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 03.12.2019. godine u 15.00 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

6.

 

PRAVO KONKURENCIJE

 

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 18.11.2019. godine u 16.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 16.12.2019. godine u 16.00 časova

JANUARSKI

Dana 21.01.2020. godine u 16.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 21.02.2020. godine u 11.00 časova

7.

 

RADNI SPOROVI

 

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 10.11.2019. godine u 11.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 09.12.2019. godine u 11.00 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

8.

 

NOTARIJALNO PRAVO

 

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2019. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2019. godine u __.00 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

9.

 

ORGANIZOVANI KRIMINALITET

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 08.11.2019. godine u 12.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 06.12.2019. godine u 12.00 časova

JANUARSKI

Dana 31.01.2020. godine u 09.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 20.02.2020. godine u 09.00 časova

10.

 

MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 28.11.2019. godine u 08.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 26.12.2019. godine u 08.00 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

11.

 

PRAVA DJETETA

 

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 27.11.2019. godine u 15.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 25.12.2019. godine u 13.00 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

 

R A S P O R E D                                             

Ispita za apsolvente drugog ciklusa – master studija – krivičnopravni smjer u novembarskom, decembarskom, januarskom i februarskom ispitnom roku u akademskoj 2019/20. godini

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 11.11.2019. godine u 16.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 13.12.2019. godine u 14.00 časova

JANUARSKI

Dana 28.01.2020. godine u 10,00 časova

FEBRUARSKI

Dana 18.02.2020. godine u 10,00 časova

2.

 

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 26.11.2019. godine u 15.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 20.12.2019. godine u 15.30 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

3.

 

UPOREDNO KRIVIČNO PRAVO

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 14.11.2019. godine u 15.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 11.12.2019. godine u 18.00 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

4.

 

ORGANIZOVANI KRIMINALITET

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 08.11.2019. godine u 12.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 06.12.2019. godine u 12.00 časova

JANUARSKI

Dana 31.01.2020. godine u 09.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 20.02.2020. godine u 09.00 časova

5.

 

PRAVO IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 08.11.2019. godine u 12.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 06.12.2019. godine u 12.00 časova

JANUARSKI

Dana 31.01.2020. godine u 09.00 časova

FEBRUARSKI

Dana 20.02.2020. godine u 09.00 časova

 

R A S P O R E D                                              

Ispita za apsolvente drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer, u akademskoj u novembarskom, decembarskom, januarskom i februarskom ispitnom roku u akademskoj 2019/20. godini

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 11.11.2019. godine u 16.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 13.12.2019. godine u 14.00 časova

JANUARSKI

Dana 28.01.2020. godine u 10,00 časova

FEBRUARSKI

Dana 18.02.2020. godine u 10,00 časova

2.

 

PRAVNI POSLOVI GRAĐANSKOG PRAVA

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 27.11.2019. godine u 15.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 25.12.2019. godine u 13.00 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

3.

PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 27.11.2019. godine u 14.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 03.12.2019. godine u 15.00 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

4.

 

NOTARIJALNO PRAVO

 

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2019. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2019. godine u __.00 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

5.

 

PRAVA DJETETA

 

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 27.11.2019. godine u 15.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 25.12.2019. godine u 13.00 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

6.

 

TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 27.11.2019. godine u 14.00 časova

DECEMBARSKI

Dana 03.12.2019. godine u 15.00 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

 

R A S P O R E D                                              

Ispita za apsolvente drugog ciklusa – master studija – javnopravni smjer, u novembarskom, decembarskom, januarskom i februarskom ispitnom roku u akademskoj 2019/20. godini

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 11.11.2019. godine u 16.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 13.12.2019. godine u 14.00 časova

JANUARSKI

Dana 28.01.2020. godine u 10,00 časova

FEBRUARSKI

Dana 18.02.2020. godine u 10,00 časova

2.

 

UPOREDNO USTAVNO PRAVO

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana __.11.2019. godine u __.00 časova

DECEMBARSKI

Dana __.12.2019. godine u __.00 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

4.

 

USTAVNA ISTORIJA SRBIJE 1804 – 1914. GODINE

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 19.11.2019. godine u 15.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 19.12.2019. godine u 15.30 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

4.

 

CRKVA I DRŽAVA – OD IDEJE DO STVARNOSTI

 

 

 

 

NOVEMBARSKI

Dana 19.11.2019. godine u 15.30 časova

DECEMBARSKI

Dana 19.12.2019. godine u 15.30 časova

JANUARSKI

Dana __.01.2020. godine u __.00 časova

FEBRUARSKI

Dana __.02.2020. godine u __.00 časova

 

Pale, oktobar 2019. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Radislav Lale, s.r.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892