to top

Postdiplomski studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita za apsolvente drugog ciklusa – master studija - po smjerovima

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
PRAVNI FAKULTET
P A L E

                                                                                                                                                    BIJELJINA 

R A S P O R E D 

Ispita za apsolvente drugog ciklusa – master studija – opšti smjer, u akademskoj 2018/19. godini,  u martovskom, aprilskom, majskom, junskom i septembarskom ispitnom roku

 

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

 

METODOLOGIJA PRAVNIH NAUKA

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana 07.03.2019. godine u 14.00 časova

APRILSKI

Dana 15.04.2019. godine u 10.30 časova

MAJSKI

Dana 17.05.2019. godine u 17.00 časova

JUNSKI

Dana 25.06.2019. godine u 16.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 11.09.2019. godine u 15.00 časova

 

2.

 

MALOLjETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana 28.03.2019. godine u 14.45 časova

APRILSKI

Dana 17.04.2019. godine u 14.45 časova

Dana 17.04.2019. godine u 11.00 časova

MAJSKI

Dana 30.05.2019. godine u 14.45 časova

JUNSKI

Dana 21.06.2019. godine u 11.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 20.09.2019. godine u 11.00 časova

 

3.

 

PRAVNI POSLOVI GRAĐANSKOG PRAVA

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana __.03.2019. godine u __.00 časova

APRILSKI

Dana 22.04.2019. godine u 15.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2019. godine u __.00 časova

JUNSKI

Dana 04.07.2019. godine u 11.30 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 04.09.2019. godine u 11.30 časova

 

4.

 

UPOREDNO USTAVNO PRAVO

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana __.03.2019. godine u __.00 časova

APRILSKI

Dana 23.04.2019. godine u 11.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2019. godine u __.00 časova

JUNSKI

Dana 24.06.2019. godine u 12.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 16.09.2019. godine u 12.00 časova

 

5.

PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana 20.03.2019. godine u 16.30 časova

APRILSKI

Dana 17.04.2019. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana 23.05.2019. godine u 13.00 časova

JUNSKI

Dana 26.06.2019. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 05.09.2019. godine u 10.00 časova

 

6.

 

PRAVO KONKURENCIJE

 

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana 25.03.2019. godine u 15.45 časova

APRILSKI

Dana 22.04.2019. godine u 15.45 časova

MAJSKI

Dana 13.05.2019. godine u 15.45 časova

JUNSKI

Dana 11.07.2019. godine u 12.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 06.09.2019. godine u 12.00 časova

 

7.

 

RADNI SPOROVI

 

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana 26.03.2019. godine u 12.00 časova

APRILSKI

Dana 19.04.2019. godine u 13.00 časova

MAJSKI

Dana 28.05.2019. godine u 12.00 časova

JUNSKI

Dana 27.06.2019. godine u 11.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 16.09.2019. godine u 11.00 časova

 

8.

 

NOTARIJALNO PRAVO

 

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana __.03.2019. godine u __.00 časova

APRILSKI

Dana 15.04.2019. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2019. godine u __.00 časova

JUNSKI

Dana 21.06.2019. godine u 11.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 06.09.2019. godine u 11.00 časova

 

9.

 

ORGANIZOVANI KRIMINALITET

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana 14.03.2019. godine u 11.00 časova

APRILSKI

Dana 23.04.2019. godine u 17.00 časova

MAJSKI

Dana 21.05.2019. godine u 17.00 časova

JUNSKI

Dana 19.06.2019. godine u 09.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 13.09.2019. godine u 09.00 časova

 

10.

 

MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

 

 

 

MARTOVSKI

Dana 20.03.2019. godine u 10.00 časova

APRILSKI

Dana 18.04.2019. godine u 10.00 časova

MAJSKI

Dana 14.05.2019. godine u 10.00 časova

JUNSKI

Dana 17.07.2019. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 10.09.2019. godine u 12.00 časova

 

11.

 

PRAVA DJETETA

 

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana __.03.2019. godine u __.00 časova

APRILSKI

Dana 22.04.2019. godine u 15.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2019. godine u __.00 časova

JUNSKI

Dana 04.07.2019. godine u 11.30 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 04.09.2019. godine u 11.30 časova

 

 

                                                                  R A S P O R E D                                             

Ispita za apsolvente drugog ciklusa – master studija – krivičnopravni smjer, u akademskoj 2018/19. godini, u martovskom, aprilskom, majskom, junskom i septembarskom ispitnom roku

 

 

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

 

MARTOVSKI

Dana 07.03.2019. godine u 14.00 časova

APRILSKI

Dana 15.04.2019. godine u 10.30 časova

MAJSKI

Dana 17.05.2019. godine u 17.00 časova

JUNSKI

Dana 25.06.2019. godine u 16.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 11.09.2019. godine u 15.00 časova

 

2.

 

MALOLJETNIČKO KRIVIČNO PRAVO

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana 28.03.2019. godine u 14.45 časova

APRILSKI

Dana 17.04.2019. godine u 14.45 časova

Dana 17.04.2019. godine u 11.00 časova

MAJSKI

Dana 30.05.2019. godine u 14.45 časova

JUNSKI

Dana 21.06.2019. godine u 11.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 20.09.2019. godine u 11.00 časova

 

3.

 

UPOREDNO KRIVIČNO PRAVO

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana 06.03.2019. godine u 12.00 časova

APRILSKI

Dana 10.04.2019. godine u 12.00 časova

MAJSKI

Dana 29.05.2019. godine u 12.00 časova

JUNSKI

Dana 20.06.2019. godine u 11.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 02.09.2019. godine u 11.00 časova

 

4.

 

ORGANIZOVANI KRIMINALITET

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana 14.03.2019. godine u 11.00 časova

APRILSKI

Dana 23.04.2019. godine u 17.00 časova

MAJSKI

Dana 21.05.2019. godine u 17.00 časova

JUNSKI

Dana 19.06.2019. godine u 09.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 13.09.2019. godine u 09.00 časova

 

4.

 

PRAVO IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana 14.03.2019. godine u 11.00 časova

APRILSKI

Dana 23.04.2019. godine u 17.00 časova

MAJSKI

Dana 21.05.2019. godine u 17.00 časova

JUNSKI

Dana 19.06.2019. godine u 09.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 13.09.2019. godine u 09.00 časova

 

   

                                                            R A S P O R E D                                                

Ispita za apsolvente drugog ciklusa – master studija – građanskopravni smjer, u akademskoj 2018/19. godini, u martovskom, aprilskom, majskom, junskom i septembarskom ispitnom roku

 

Red.

br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

 

METODOLOGIJA PRAVA SA ELEMENTIMA METODOLOGIJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA

 

 

MARTOVSKI

Dana 07.03.2019. godine u 14.00 časova

APRILSKI

Dana 15.04.2019. godine u 10.30 časova

MAJSKI

Dana 17.05.2019. godine u 17.00 časova

JUNSKI

Dana 25.06.2019. godine u 16.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 11.09.2019. godine u 15.00 časova

 

2.

 

PRAVNI POSLOVI GRAĐANSKOG PRAVA

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana __.03.2019. godine u __.00 časova

APRILSKI

Dana 22.04.2019. godine u 15.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2019. godine u __.00 časova

JUNSKI

Dana 04.07.2019. godine u 11.30 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 04.09.2019. godine u 11.30 časova

 

3.

PRAVOSUDNO ORGANIZACIONO PRAVO

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana 20.03.2019. godine u 16.30 časova

APRILSKI

Dana 17.04.2019. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana 23.05.2019. godine u 13.00 časova

JUNSKI

Dana 26.06.2019. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 05.09.2019. godine u 10.00 časova

 

4.

 

NOTARIJALNO PRAVO

 

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana __.03.2019. godine u __.00 časova

APRILSKI

Dana 15.04.2019. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2019. godine u __.00 časova

JUNSKI

Dana 21.06.2019. godine u 11.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 06.09.2019. godine u 11.00 časova

 

5.

 

PRAVA DETETA

 

 

 

 

 

MARTOVSKI

Dana __.03.2019. godine u __.00 časova

APRILSKI

Dana 22.04.2019. godine u 15.00 časova

MAJSKI

Dana __.05.2019. godine u __.00 časova

JUNSKI

Dana 04.07.2019. godine u 11.30 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 04.09.2019. godine u 11.30 časova

 

6.

 

TEORIJA VANPARNIČNOG POSTUPKA

 

 

 

MARTOVSKI

Dana 20.03.2019. godine u 16.30 časova

APRILSKI

Dana 17.04.2019. godine u 14.00 časova

MAJSKI

Dana 23.05.2019. godine u 13.00 časova

JUNSKI

Dana 26.06.2019. godine u 10.00 časova

SEPTEMBARSKI

Dana 05.09.2019. godine u 10.00 časova

 

                                                                  

Pale, februar 2019. godine                                                                             

PRODEKAN ZA NASTAVU

                                                                                                                        Doc. dr Radislav Lale, s.r.

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892