Oglasna tabla

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta: Teorija države

REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA TEORIJA DRŽAVE, ODRŽANOG U BIJELJINI, DANA 27.12.2018. GODINE

 

Red. br.

Ime i prezime studenta

Ocjena

1.

Maksić Duško

5 (pet)

2.

Zelenović Ivan

6 (šest)

3.

Lakić Sara

5 (pet)

4.

Jevtić Rada

8 (osam)

5.

Lukić Vesna

9 (devet)

6.

Mićić Danilo

8 (osam)

7.

Ristanić Nataša

6 (šest)

8.

Petković Simeon

9 (devet)

9.

Jović Cvija

9 (devet)

10.

Vuković Svetislava

8 (osam)

11.

Cvjetković Gorana

5 (pet)

12.

Mandić Mile

8 (osam)

13.

Jahić Nadina

5 (pet)

Štampa