Oglasna tabla

Nastava iz predmeta: Poslovno pravo (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                       

P A L E

Bijeljina

 

O B A V J E Š T E NJ E
Obavještavaju se studenti IV godine da se NASTAVA
 
iz predmeta
 
POSLOVNO PRAVO
(Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)
 
zakazana
 
dana 5.11.2018. godine od 11.00 – 15.00 časova
 
NEĆE ODRŽARATI
zbog obaveze predmetnog nastavnika da prisustvuje sjednici Nastavno-naučnog vijeća fakulteta
novi termin održavanja nastave biće blagovremeno objavljen
 

Pale, 2.11.2018. godine                                                     

 v.d. D E K A N-a

                                                                                                            Doc. dr Radislav Lale

Štampa