Oglasna tabla

Terminski raspored polaganja ispita iz predmeta: Pravno normiranje

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                               

PALE 

Bijeljina

TERMINSKI RASPORED POLAGANJA ISPITA

PRAVNO NORMIRANJE

19. april 2020. u 12.10 časova

  1. Momirka Đurić,
  2. Miladin Simić,
  3. Obren Trifunović,
  4. Sara Cerovina.

 

 

Štampa