Oglasna tabla

Ispit - junsko - julski ispitni rok drugi termin iz predmeta: Opšta pravna istorija

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                   

P A Л E

Bijeљina

O B A В J E Š T E Њ E

Obavještavaju se studenti da  će se ISPIT – JUNSKO-JULSKI ROK

DRUGI TERMIN

iz predmeta

OPŠTA PRAVNA ISTORIJA

održati

dana 11.7.2019. godine u 09.00 časova

na zahtjev predmetnog nastavnika

Pale, 8.7.2019. godine                                                 

 Prodekan za nastavu

                                                                                                            Doc. dr Radislav Lale

Štampa