Oglasna tabla

Upis ocjena iz predmeta: Međunarodno privatno pravo

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                   

P A Л E

Bijeљina

O B A В J E Š T E Њ E

Obavještavaju se studenti koji su u prethodnom periodu pismeno polagali ispit             

iz predmeta

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

da su dužni doći na upis ocjene

dana 9.7.2019. godine u 13.30 časova

 

Pale, 3.7.2019. godine                                                    

 Predemtni saradnik

                                                                                                            Mr Dragana Damjanović

Štampa