Oglasna tabla

Ispit za apsolvente - junski rok iz predmeta: Krivično procesno pravo - posebni dio

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                   

P A Л E

Bijeљina

O B A В J E Š T E Њ E

Obavještavaju se APSOLVENTI da će se ISPIT – JUNSKI ROK

iz predmeta

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POSEBNI DIO 

održati

dana 21.6.2019. godine u 12.00 časova

umjesto u 11.00 časova kako je ranije bilo zalazano

zbog racionalizacije troškova

Pale, 19.6.2019. godine                                                    

Prodekan za nastavu

                                                                                                             Doc. dr Radislav Lale

Štampa