Oglasna tabla

Potvrda izlaska na ispit iz predmeta: Teorija države

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                 

 P A L E

Bijelјina

O B A V J E Š T E NЈ E
 
Obavještavaju se studenti koji namjeravaju izaći na ispit
 
DODATNI APRILSKI ISPITNI ROK
 
iz predmeta
 
TEORIJA DRŽAVE
 
da su dužni svoj izlazak na ispit potvrditi na mail
 
 
najkasnije do 15.5.2019. godine do 14.00 časova
 
U naslovu mail-a obavezno navesti Teorija države – Bijelјina,
a u tekstu ime i prezime studenta.

 

Pale, 6.5.2019. godine                               

Predmetni nastavnik

                                                                                           Prof. dr Radomir V. Lukić

Štampa