Oglasna tabla

Nastava iz predmeta: Obligaciono pravo - posebni dio

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                     

P A L E

Bijelјina

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se studenti da će se NASTAVA

                                                                                                                            

iz predmeta

 

OBLIGACIONO PRAVO – POSEBNI DIO

 

održati

 

dana 15.5.2019. godine od 08.00 – 13.00 časova

dana 07.6.2019. godine od 11.00 – 16.00 časova

dana 08.6.2019. godine od 08.30 – 13.30 časova

Pale, 30.4.2019. godine                                                  

Prodekan za nastavu

                                                                                                            Doc. dr Radislav Lale

Štampa