Oglasna tabla

Vježbe iz predmeta: Kriminologija sa penologijom (Posjeta Osnovnom Sudu u Bijeljini)

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO                                                   

P A L E

Bijelјina

O B A V J E Š T E NJ E

 

Obavještavaju se studenti III godine da će se VJEŽBE 

iz predmeta 

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM 

koje su zakazane

I GRUPA

dana 25.4.2019. godine od 14.00 – 16.00  časova 

II GRUPA

dana 23.4.2019. godine od 11.00 – 14.00  časova 

održati u Osnovnom Sudu i Bijelјini

- 23.4.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

- 25.4.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

Pale, 19.4.2019. godine                                                 

 Prodekan za nastavu

                                                                                                            Doc. dr Radislav Lale

Štampa