Oglasna tabla

Rezultati ispita iz predmeta: Međunarodno krivično pravo

Rezultati ispita iz predmeta: Međunarodno krivično pravo

1) Vesna Lakić, br. indeksa 137/13 – 9 (devet),

2) Milkica Mihojlić, br. indeksa 119/12, – 9 (devet),

3) Aleksandra Stakić, br. indeksa, 99/14 – 6 (šest).

 

19.4.2019.godine

Štampa