Oglasna tabla

Rezultati ispita iz predmeta: Međunarodno privatno pravo

Rezultati  ispita iz predmeta: Međunarodno  privatno  pravo

održan u Bijelјini 21.03.2019. godine

 

  1. Želјana Ivković -  6 (šest)
  2. Aleksandra Stakić -  7 (sedam)
  3. Igor Tešić -  5 (pet)

 

Pale, 26.3.2019. godine

Prof. dr  Petar Đundić

Štampa