to top

Osnovni studij

Bijeljina

Nastava

Raspored PREDAVANJA za studente osnovnih studija akademske 2023/2024. godine – OKTOBAR

RASPORED

BIJELJINA

nastave – predavanja za studente l godine osnovnih studija akademske 2023/24. godine

 

OKTOBAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.       

 

TEORIJA DRŽAVE

 (3+2)

dana 27.10.2023. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 31.10.2023. godine od 13.00 – 19.00 časova

2.       

 

NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA

(3+2)

 

dana 2.10.2023. godine od 14.30 – 18.30 časova

dana 12.10.2023. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 19.10.2023. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 24.10.2023. godine od 09.00 – 13.00 časova

3.       

 

RIMSKO PRAVO

(4+2)

dana 4.10.2023. godine od 14.00 – 19.00 časova

dana 25.10.2023. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 26.10.2023. godine od 09.00 – 15.00 časova

4.       

 

SOCIOLOGIJA

(3+1)

dana 13.10.2023. godine od 13.00 – 19.00 časova

dana 14.10.2023. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 18.10.2023. godine od 15.00 – 19.00 časova

 

 

Pale,  septembar, 2023. godine

 

Prodekan za nastavu 

Doc. dr Sanja Golijanin                                                                                                         

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

  

RASPORED

BIJELJINA

nastave – predavanja za studente II godine osnovnih studija akademske 2023/24. godine

 

OKTOBAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.       

 

USTAVNO PRAVO l

(3+2)

 

dana 2.10.2023. godine od 15.00 – 18.00 časova

dana 9.10.2023. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 16.10.2023. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 17.10.2023. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 23.10.2023. godine od 10.00 – 13.00 časova 

2.       

 

KRIVIČNO PRAVO  l

(3+2)

dana 3.10.2023. godine od 12.00 – 17.00 časova

dana 20.10.2023. godine od 12.00 – 17.00 časova

dana 30.10.2023. godine od 12.00 – 17.00 časova

3.       

 

STVARNO PRAVO

(3+2)

 

dana 12.10.2023. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 12.10.2023. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 13.10.2023. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 23.10.2023. godine od 13.30 – 15.30 časova

dana 24.10.2023. godine od 11.30 – 15.30 časova

4.       

 

PORODIČNO PRAVO

(3+2)

dana 5.10.2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 6.10.2023. godine od 14.00 – 18.00 časova

dana 18.10.2023. godine od 15.00 – 19.00 časova

5.       

 

ENGLESKI JEZIK II

(3+1)

 

dana 10.10.2023. godine od 15.00 – 18.30 časova

dana 11.10.2023. godine od 08.30 – 12.00 časova

dana 25.10.2023. godine od 15.00 – 18.30 časova

dana 26.10.2023. godine od 08.30 – 12.00 časova

 

 

Pale,  septembar, 2023. godine

 

Prodekan za nastavu 

Doc. dr Sanja Golijanin                                                                                                         

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

 

 

RASPORED

BIJELJINA

nastave – predavanja za studente III godine osnovnih studija akademske 2023/24. godine

 

OKTOBAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.       

 

OBLIGACIONO PRAVO – OPŠTI DIO

(3+2)

dana 9.10.2023. godine od 11.00 – 17.00 časova

dana 10.10.2023. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 24.10.2023. godine od 11.00 – 17.00 časova

2.       

 

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – OPŠTI DIO

(3+2)

dana 4.10.2023. godine od 12.00 – 17.00 časova

dana 17.10.2023. godine od 12.00 – 17.00 časova

dana 30.10.2023. godine od 12.00 – 17.00 časova

3.       

 

KRIMINALISTIKA

(3+1)

dana 5.10.2023. godine od 09.00 – 14.00 časova

dana 6.10.2023. godine od 09.00 – 14.00 časova

dana 19.10.2023. godine od 09.00 – 14.00 časova

4.       

 

FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO

(3+2)

dana 3.10.2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 12.10.2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 18.10.2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 25.10.2023. godine od 10.00 – 14.00 časova

5.       

 

PRAVNO NORMIRANjE

(izborni predmet)

(2+1)

dana 26.10.2023. godine od 13.00 – 19.00 časova

dana 1.11.2023. godine od 09.00 – 15.00 časova

 

 

Pale,  septembar, 2023. godine

 

Prodekan za nastavu 

Doc. dr Sanja Golijanin                                                                                                         

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

 

 

RASPORED

BIJELJINA

nastave – predavanja za studente IV godine osnovnih studija akademske 2023/24. godine

 

OKTOBAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.       

                                                                         

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO l

(3+2)

dana 12.10.2023. godine od 13.30 – 15.30 časova

dana 12.10.2023. godine od 15.30 – 17.30 časova

dana 13.10.2023. godine od 11.30 – 15.30 časova

dana 23.10.2023. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 24.10.2023. godine od 09.00 – 11.00 časova

2.       

 

UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNI DIO

(3+1)

dana 4.10.2023. godine od 12.00 – 17.00 časova

dana 11.10.2023. godine od 12.00 – 17.00 časova

dana 30.10.2023. godine od 12.00 – 17.00 časova

3.       

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

(3+2)

dana 3.10.2023. godine od 12.00 – 17.00 časova

dana 10.10.2023. godine od 12.00 – 17.00 časova

dana 26.10.2023. godine od 12.00 – 17.00 časova

4.       

POSLOVNO PRAVO

(Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

(4+1)

dana 6.10.2023. godine od 11.00 – 17.00 časova

dana 18.10.2023. godine od 11.00 – 17.00 časova

dana 19.10.2023. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 31.10.2023. godine od 11.00 – 17.00 časova

dana 1.11.2023. godine od 09.00 – 15.00 časova

5.       

 

INSTITUCIJE I PRAVO EU

(3+1)

dana 17.10.2023. godine od 12.00 – 17.00 časova

dana 20.10.2023. godine od 12.00 – 17.00 časova

dana 21.10.2023. godine od 09.00 – 14.00 časova

dana 25.10.2023. godine od 12.00 – 17.00 časova

6.       

 

IZBORNI PREDMET

(2+0)

dana __________ godine od _____________ časova

dana __________ godine od _____________ časova

dana __________ godine od _____________ časova

dana __________ godine od _____________ časova

 

 

Pale,  septembar, 2023. godine

 

Prodekan za nastavu 

Doc. dr Sanja Golijanin                                                                                                         

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892