to top

Osnovni studij

Bijeljina

Nastava

Raspored nastave - predavanja za studente osnovnih studija akademske 2022/2023. godine – NOVEMBAR

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

PRAVNI FAKULTET ISTOČNO SARAJEVO

PALE

 

BIJELJINA

RASPORED

nastave – predavanja za studente l godine osnovnih studija akademske 2022/23. godine

NOVEMBAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

TEORIJA DRŽAVE

 (3+2)

dana 1. 11. 2022.  godine od 13.30 – 15.00 časova

dana 16. 11. 2022.  godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 17. 11. 2022.  godine od 13.30 – 17.30 časova

dana 23. 11. 2022.  godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 24. 11. 2022.  godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 29. 11. 2022.  godine od 10.00 – 12.00 časova

2.     

 

NACIONALNA PRAVNA ISTORIJA

(3+2)

dana 1. 11. 2022.  godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 7. 11. 2022.  godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 14. 11. 2022.  godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 28. 11. 2022.  godine od 09.00 – 13.00 časova

3.     

 

RIMSKO PRAVO

(4+2)

dana 3. 11. 2022.  godine od 11.00 – 17.00 časova

dana 4. 11. 2022.  godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 18. 11. 2022.  godine od 09.00 – 15.00 časova

4.     

SOCIOLOGIJA

(3+1)

dana 11. 11. 2022.  godine od 13.00 – 19.00 časova

dana 12. 11. 2022.  godine od 09.00 – 15.00 časova

 

Pale, oktobar 2022. godine

 

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

 

 

 

BIJELJINA

RASPORED

nastave – predavanja za studente II godine osnovnih studija akademske 2022/23. godine

 

NOVEMBAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

USTAVNO PRAVO l

(3+2)

 

dana 7. 11. 2022.  godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 8. 11. 2022.  godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 14. 11. 2022.  godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 15. 11. 2022.  godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 15. 11. 2022.  godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 22. 11. 2022.  godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 28. 11. 2022.  godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 10. 12. 2022. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 29. 11. 2022.  godine od 10.00 – 13.00 časova

2.     

 

KRIVIČNO PRAVO  l

(3+2)

dana 4. 11. 2022.  godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 15. 11. 2022.  godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 17. 11. 2022.  godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 25. 11. 2022.  godine od 11.00 – 15.00 časova

3.     

 

STVARNO PRAVO

(3+2)

 

 

 

dana 8. 11. 2022.  godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 9. 11. 2022.  godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 10. 11. 2022.  godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 25. 11. 2022.  godine od 15.00 – 17.00 časova

dana 26. 11. 2022.  godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 30. 11. 2022.  godine od 11.00 – 15.00 časova

4.     

 

PORODIČNO PRAVO

(3+2)

dana 2. 11. 2022.  godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 3. 11. 2022.  godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 11. 11. 2022.  godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 17. 11. 2022.  godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 16. 11. 2022.  godine od 15.00 – 18.00 časova

dana 18. 11. 2022.  godine od 13.00 – 17.00 časova

5.     

 

ENGLESKI JEZIK II

(3+1)

 

dana 9. 11. 2022.  godine od 15.00 – 18.30 časova

dana 10. 11. 2022.  godine od 08.30 – 12.00 časova

dana 23. 11. 2022.  godine od 15.00 – 18.30 časova

dana 24. 11. 2022.  godine od 08.30 – 12.00 časova

 

Pale, oktobar 2022. godine

 

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

BIJELJINA

RASPORED

nastave – predavanja za studente III godine osnovnih studija akademske 2022/23. godine

 

NOVEMBAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

OBLIGACIONO PRAVO – OPŠTI DIO

(3+2)

dana 9. 11. 2022.  godine od 10.00 – 16.00 časova

dana 28. 11. 2022.  godine od 12.00 – 18.00 časova

2.     

 

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – OPŠTI DIO

(3+2)

dana 7. 11. 2022.  godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 15. 11. 2022.  godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 25. 11. 2022.  godine od 11.00 – 15.00 časova

3.     

 

KRIMINALISTIKA

(3+1)

dana 10. 11. 2022.  godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 11. 11. 2022.  godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 17. 11. 2022.  godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 18. 11. 2022.  godine od 09.00 – 13.00 časova

4.     

 

FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO

(3+2)

 

dana 1. 11. 2022.  godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 2. 11. 2022.  godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 14. 11. 2022.  godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 30. 11. 2022.  godine od 15.00 – 19.00 časova

5.     

 

PRAVNO NORMIRANJE

(izborni predmet)

(2+1)

dana 3. 11. 2022.  godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 23. 11. 2022.  godine od 15.00 – 18.00 časova

dana 24. 11. 2022.  godine od 15.00 – 18.00 časova

dana 29. 11. 2022.  godine od 13.00 – 15.00 časova

 

Pale, oktobar 2022. godine

 

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

 

 

BIJELJINA

RASPORED

nastave – predavanja za studente IV godine osnovnih studija akademske 2022/23. godine

 

NOVEMBAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.    

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO l

(3+2)

dana 8. 11. 2022.  godine od 10.00 – 12.00 časova

dana 9. 11. 2022.  godine od 08.30 – 12.30 časova

dana 10. 11. 2022.  godine od 08.30 – 12.30 časova

dana 25. 11. 2022.  godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 26. 11. 2022.  godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 30. 11. 2022.  godine od 15.30 – 17.30 časova

2.    

 

UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNI DIO

(3+1)

 

dana 1. 11. 2022.  godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 2. 11. 2022.  godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 15. 11. 2022.  godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 16. 11. 2022. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 17. 11. 2022. godine od 12.00 – 16.00 časova

3.    

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

(3+2)

dana 7. 11. 2022.  godine od 12.00 – 18.00 časova

dana 28. 11. 2022.  godine od 12.00 – 18.00 časova

dana 29. 11. 2022.  godine od 09.00 – 15.00 časova

4.    

POSLOVNO PRAVO

(Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

(4+1)

dana 3. 11. 2022.  godine od 11.00 – 17.00 časova

dana 22. 11. 2022.  godine od 11.00 – 17.00 časova

dana 23. 11. 2022.  godine od 09.00 – 15.00 časova

5.    

 

INSTITUCIJE I PRAVO EU

(3+1)

dana 8. 11. 2022.  godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 26. 11. 2022. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 30. 11. 2022.  godine od 11.00 – 15.00 časova

6.    

STEČAJNO PRAVO

(izborni predmet)

(2+0)

dana 4. 11. 2022.  godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 12. 11. 2022. godine od 11.00 – 17.00 časova

dana 24. 11. 2022.  godine od 09.00 – 15.00 časova

 

 

 

Pale, oktobar 2022. godine

 

Prodekan za nastavu

Doc. dr Sanja Golijanin

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892