Nastava

Raspored vježbi za novembar 2019/2020. godine

BIJELJINA

R A S P O R E D

VJEŽBI za studente l godine osnovnih studija školske 2019/20. godine

 

NOVEMBAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.

 

RIMSKO PRAVO

(4+2)

 

 

dana 18.11.2019. godine od 13.00 – 18.00 časova

dana 18.11.2019. godine od 12.00 – 17.00 časova

dana 26.11.2019. godine od 14.00 – 19.00 časova

dana 26.11.2019. godine od 12.00 – 17.00 časova

 

Pale, oktobar 2019. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU

DEKAN

Doc. dr Radislav Lale

Prof. dr Goran Marković

 

 

 

 

BIJELJINA

R A S P O R E D

VJEŽBI za studente II godine osnovnih studija školske 2019/20. godine

 

NOVEMBAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.

 

KRIVIČNO PRAVO  l

(3+2)

dana 1.11.2019. godine od 11.00 – 16.00 časova

dana 8.11.2019. godine od 14.00 – 19.00 časova

dana 22.11.2019. godine od 14.00 – 19.00 časova

2.

 

STVARNO PRAVO

(3+2)

 

dana 13.11.2019. godine od 12.00 – 14.00 časova

dana 13.11.2019. godine od 15.00 – 19.00 časova

dana 18.11.2019. godine od 14.00 – 16.00 časova

dana 26.11.2019. godine od 12.00 – 14.00 časova

dana 29.11.2019. godine od 11.00 – 14.00 časova

 

Pale, oktobar 2019. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU

DEKAN

Doc. dr Radislav Lale

Prof. dr Goran Marković

 

  

 

BIJELJINA

R A S P O R E D

VJEŽBI za studente III godine osnovnih studija školske 2019/20. godine

 

NOVEMBAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.

 

OBLIGACIONO PRAVO – OPŠTI DIO

(3+2)

dana 14.11.2019. godine od 12.00 – 18.00 časova

dana 14.11.2019. godine od 13.30 – 18.00 časova

dana 18.11.2019. godine od 11.00 – 16.00 časova

dana 28.11.2019. godine od 13.00 – 18.00 časova

2.

 

FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO

(3+2)

dana 11.11.2019. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 19.11.2019. godine od 15.00 – 18.00 časova

dana 20.11.2019. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 22.11.2019. godine od 12.00 – 14.00 časova

dana 27.11.2019. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 29.11.2019. godine od 14.00 – 15.30 časova

 

Pale, oktobar 2019. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU

DEKAN

Doc. dr Radislav Lale

Prof. dr Goran Marković

  

 

BIJELJINA

R A S P O R E D

VJEŽBI za studente IV godine osnovnih studija školske 2019/20. godine

 

NOVEMBAR

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO l

(3+2)

dana 6.11.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 11.11.2019. godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 12.11.2019. godine od 12.00 – 14.00 časova

dana 12.11.2019. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 26.11.2019. godine od 14.00 – 17.00 časova

2.

 

UPRAVNO PRAVO – MATERIJALNI DIO

(3+1)

 

dana 12.11.2019. godine od 14.00 – 19.00 časova

dana 12.11.2019. godine od 12.00 – 17.00 časova

 

3.

 

INSTITUCIJE I PRAVO EU

(3+1)

 

dana 22.11.2019. godine od 14.00 – 19.00 časova

 

4.

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

(3+2)

 

dana 7.11.2019. godine od 11.00 – 16.00 časova 

dana 8.11.2019. godine od 13.00 – 18.00 časova

dana 29.11.2019. godine od 14.00 – 19.00 časova

dana 26.11.2019. godine od 12.30 – 17.30 časova

 

5.

 

POSLOVNO PRAVO

(Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

(4+1)

 

dana 5.11.2019. godine od 14.00 – 19.00 časova

 

 

Pale, oktobar 2019. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU

DEKAN

Doc. dr Radislav Lale

Prof. dr Goran Marković

 

Štampa