to top

Osnovni studij

Bijeljina

Nastava

Raspored vježbi za april 2018/19 godine

BIJELJINA

R A S P O R E D 

VJEŽBI za studente I godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

APRIL

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

TEORIJA PRAVA

 (3+2)

 

 

l GRUPA

dana 16.4.2019. godine od 10.30 – 12.30 časova

II GRUPA

dana 16.4.2019. godine od 16.30 – 18.30 časova

2.     

 

OPŠTA PRAVNA ISTORIJA

(3+2)

l GRUPA

dana 08.4.2019. godine od 17.00 – 19.00 časova

dana 09.4.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 19.4.2019. godine od 11.00 – 13.00 časova

II GRUPA

dana 08.4.2019. godine od 15.00 – 17.00 časova

dana 08.4.2019. godine od 11.00 – 13.00 časova

dana 09.4.2019. godine od 13.30 – 16.30 časova

dana 18.4.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

3.     

 

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

(3+2)

l GRUPA

dana 03.4.2019. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 08.4.2019. godine od 15.00 – 17.00 časova

dana 09.4.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 15.4.2019. godine od 11.00 – 13.00 časova

II GRUPA

dana 03.4.2019. godine od 15.00 – 17.00 časova

dana 09.4.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 12.4.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

4.     

 

OSNOVI EKONOMIJE

(3+1)

l GRUPA

dana 02.4.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 12.4.2019. godine od 13.00 – 15.00 časova

II GRUPA

dana 04.4.2019. godine od 12.00 – 14.00 časova

dana 23.4.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova


R
A S P O R E D

VJEŽBI za  studente II godine osnovnih studija školske 2018/19 godine 

APRIL

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

KRIVIČNO PRAVO  II

(3+2)

 

dana 11.4.2019. godine od 12.30 – 17.30 časova

 

2.     

 

EKONOMSKA POLITIKA I EVROPSKE INTEGRACIJE

(3+1)

 

 

dana 05.4.2019. godine od 16.00 – 18.00 časova

dana 19.4.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 19.4.2019. godine od 15.00 – 18.00 časova

 

R A S P O R E D

VJEŽBI za  studente III godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

APRIL

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

(4+2)

 

 

l GRUPA

dana 02.4.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 19.4.2019. godine od 16.00 – 19.00 časova

dana 19.4.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova

II GRUPA

dana 02.4.2019. godine od 15.00 – 18.00 časova

dana 19.4.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

dana 19.4.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

2.     

 

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

(3+2)

l GRUPA

dana 19.4.2019. godine od 13.00 – 16.00 časova

II GRUPA

dana 19.4.2019. godine od 16.00 – 19.00 časova

3.     

 

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

(3+1)

 

 

l GRUPA

dana 08.4.2019. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 25.4.2019. godine od 14.00 – 16.00 časova

dana 25.4.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

II GRUPA

dana 11.4.2019. godine od 14.30 – 16.30 časova

dana 23.4.2019. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 23.4.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

 

R A S P O R E D

VJEŽBI za  studente IV godine osnovnih studija školske 2018/19 godine 

APRIL

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO II

(3+2)

 

 

 

l GRUPA

dana 11.4.2019. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 15.4.2019. godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 22.4.2019. godine od 11.00 – 14.00 časova

II GRUPA

dana 11.4.2019. godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 15.4.2019. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 22.4.2019. godine od 14.00 – 17.00 časova

2.     

 

 

UPRAVNO PRAVO – PROCESNI DIO

(3+2)

 

 

 

 

3.     

 

PREKRŠAJNO PRAVO

(2+1)

 

 

l GRUPA

dana 05.4.2019. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 18.4.2019. godine od 13.00 – 15.00 časova

II GRUPA

dana 03.4.2019. godine od 09.00 – 11.00 časova

dana 16.4.2019. godine od 12.00 – 15.00 časova


Pale, mart 2019. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU                                                                                                                  

Doc. dr Radislav Lale                                                                                                         

D E K A N

Prof. dr Goran Marković

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892