Nastava

Raspored nastave - predavanja za studente osnovnih studija - april - 2018/2019 godine

R A S P O R E D 

BIJELJINA

nastave – predavanja za  studente I godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

APRIL

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

TEORIJA PRAVA

 (3+2)

dana 01.4.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 05.4.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 15.4.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 19.4.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 20.4.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

2.     

 

OPŠTA PRAVNA ISTORIJA

(3+2)

dana 02.4.2019 godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 04.4.2019 godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 12.4.2019 godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 18.4.2019 godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 23.4.2019 godine od 09.00 – 12.00 časova

3.     

 

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

(3+2)

dana 03.4.2019. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 08.4.2019. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 08.4.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 22.4.2019. godine od 11.00 – 15.00 časova

4.     

 

OSNOVI EKONOMIJE

(3+1)

 

 

dana 24.4.2019. godine od 13.00 – 19.00 časova

dana 25.4.2019. godine od 08.15 – 14.00 časova

 

5.     

 

ENGLESKI JEZIK

(3+1)

dana 10.4.2019. godine od 13.30 – 17.30 časova

dana 11.4.2019. godine od 08.30 – 12.30 časova

dana 16.4.2019. godine od 12.30 – 16.30 časova

dana 17.4.2019. godine od 08.30 – 12.30 časova


R
A S P O R E D 

nastave – predavanja za  studente II godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

APRIL

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

USTAVNO PRAVO II

(3+2)

 

dana 01.4.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 08.4.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 15.4.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 16.4.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 19.4.2019. godine od 13.00 – 15.00 časova

dana 22.4.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

2.     

 

KRIVIČNO PRAVO  II

(3+2)

 

dana 09.4.2019. godine od 12.00 – 18.00 časova

dana 10.4.2019. godine od 09.00 – 12.00 časova

 

3.     

 

EKONOMSKA POLITIKA I EVROPSKE INTEGRACIJE

(3+1)

 

dana 24.4.2019. godine od 12.00 – 18.00 časova

dana 25.4.2019. godine od 08.15 – 14.00 časova

 

4.     

 

NASLjEDNO PRAVO

(4+2)

 

 

dana 02.4.2019. godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 05.4.2019. godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 12.4.2019. godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 17.4.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 23.4.2019. godine od 11.00 – 15.00 časova


R
A S P O R E D

nastave – predavanja za  studente III godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

APRIL

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POSEBNI DIO

(3+2)

dana 03.4.2019. godine od 11.00 – 14.30 časova

dana 11.4.2019. godine od 11.00 – 14.30 časova

dana 17.4.2019. godine od 12.30 – 16.00 časova

dana 11.4.2019. godine od 11.00 – 16.00 časova

dana 17.4.2019. godine od 12.30 – 17.30 časova

 

2.     

 

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

(3+1)

 

 

dana 12.4.2019. godine od 12.00 – 18.00 časova

dana 13.4.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 24.4.2019. godine od 14.00 – 19.00 časova

 

3.     

 

OBLIGACIONO PRAVO – POSEBNI DIO

(3+2)

 

dana 08.4.2019. godine od 08.00 – 11.00 časova

dana 15.4.2019. godine od 08.00 – 11.00 časova

dana 16.4.2019. godine od 08.00 – 11.00 časova

dana 23.4.2019. godine od 08.00 – 11.00 časova

dana 24.4.2019. godine od 08.00 – 11.00 časova

4.     

 

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

(4+2)

dana 01.4.2019. godine od 11.00 – 15.45 časova

dana 09.4.2019. godine od 12.00 – 16.45 časova

dana 10.4.2019. godine od 09.00 – 13.45 časova

dana 22.4.2019. godine od 11.00 – 15.45 časova

dana 25.4.2019. godine od 09.00 – 13.45 časova

5.     

 

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

(3+2)

 

dana 04.4.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 05.4.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 18.4.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

 R A S P O R E D

nastave – predavanja za  studente IV godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

APRIL

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO II

(3+2)

dana 04.4.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 05.4.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 17.4.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 18.4.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

2.     

 

UPRAVNO PRAVO – PROCESNI DIO

(3+2)

 

 

dana 12.4.2019. godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 13.4.2019. godine od 09.00 – 14.00 časova

 

3.     

 

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

(3+2)

 

dana 01.4.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 02.4.2019. godine od 08.30 – 12.00 časova

dana 19.4.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

 

4.     

 

PREKRŠAJNO PRAVO

(2+1)

dana 12.4.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 17.4.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 23.4.2019. godine od 14.00 – 18.00 časova

dana 24.4.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

 

5.     

 

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

(3+2)

 

dana 08.4.2019. godine od 13.00 – 17.30 časova

dana 09.4.2019. godine od 09.00 – 13.30 časova

dana 10.4.2019. godine od 09.00 – 13.30 časova

 


Pale, mart 2019. godine
PRODEKAN ZA NASTAVU                                                                                                                  
Doc. dr Radislav Lale                                                                                                         
D E K A N
                                                                                                          Prof. dr Goran Marković

Štampa