to top

Osnovni studij

Bijeljina

Nastava

Raspored nastave - predavanja za studente osnovnih studija - mart - 2018/2019 godine

BIJELJINA

R A S P O R E D 

nastave – predavanja za  studente I godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

MART

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

TEORIJA PRAVA

 (3+2)

dana 06.3.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 07.3.2019. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 18.3.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 22.3.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

2.     

 

OPŠTA PRAVNA ISTORIJA

(3+2)

dana 04.3.2019 godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 08.3.2019 godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 08.3.2019 godine od 12.00 – 15.00 časova

dana 15.3.2019 godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 19.3.2019 godine od 09.00 – 12.00 časova

dana 29.3.2019 godine od 09.00 – 12.00 časova

3.     

 

UVOD U GRAĐANSKO PRAVO

(3+2)

dana 05.3.2019. godine od 12.00 – 16.00 časova

dana 14.3.2019. godine od 11.00 – 15.00 časova

dana 25.3.2019. godine od 11.00 – 15.00 časova

4.     

 

OSNOVI EKONOMIJE

(3+1)

dana 20.3.2019. godine od 13.00 – 19.00 časova

dana 21.3.2019. godine od 08.15 – 14.00 časova

5.     

 

ENGLESKI JEZIK

(3+1)

dana 12.3.2019. godine od 13.30 – 17.30 časova

dana 13.3.2019. godine od 08.30 – 12.30 časova

dana 26.3.2019. godine od 12.30 – 16.30 časova

dana 27.3.2019. godine od 08.30 – 12.30 časova

 R A S P O R E D 

nastave – predavanja za  studente II godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

MART

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

 

USTAVNO PRAVO II

(3+2)

 

dana 04.3.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 11.3.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 12.3.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 18.3.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 19.3.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

dana 25.3.2019. godine od 10.00 – 13.00 časova

2.     

 

KRIVIČNO PRAVO  II

(3+2)

dana 05.3.2019. godine od 12.00 – 18.00 časova

dana 06.3.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

3.     

 

EKONOMSKA POLITIKA I EVROPSKE INTEGRACIJE

(3+1)

dana 01.3.2019. godine od 08.15 – 14.00 časova

dana 20.3.2019. godine od 12.00 – 18.00 časova

dana 21.3.2019. godine od 08.15 – 14.00 časova

4.     

 

NASLJEDNO PRAVO

(4+2)

 

dana 07.3.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 14.3.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 27.3.2019. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 27.3.2019. godine od 12.00 – 16.00 časova

 

R A S P O R E D 

nastave – predavanja za  studente III godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

MART

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO – POSEBNI DIO

(3+2)

dana 14.3.2019. godine od 11.00 – 14.30 časova

dana 28.3.2019. godine od 11.00 – 14.30 časova

2.     

 

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

(3+1)

 

dana 18.3.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

3.     

 

OBLIGACIONO PRAVO – POSEBNI DIO

(3+2)

 

dana 05.3.2019. godine od 08.00 – 11.00 časova

dana 11.3.2019. godine od 08.00 – 11.00 časova

dana 20.3.2019. godine od 08.00 – 11.00 časova

dana 26.3.2019. godine od 08.00 – 11.00 časova

4.     

 

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

(4+2)

dana 04.3.2019. godine od 11.00 – 15.45 časova

dana 12.3.2019. godine od 11.00 – 15.45 časova

dana 25.3.2019. godine od 11.00 – 15.45 časova

5.     

 

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

(3+2)

 

dana 07.3.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

dana 08.3.2019. godine od 09.00 – 15.00 časova

R A S P O R E D

nastave – predavanja za  studente IV godine osnovnih studija školske 2018/19 godine

MART

 

Red. br.

 

PREDMET

 

DATUM I VRIJEME

1.     

 

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO II

(3+2)

dana 07.3.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 08.3.2019 godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 19.3.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 20.3.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 21.3.2019 godine od 09.00 – 13.00 časova

2.     

 

UPRAVNO PRAVO – PROCESNI DIO

(3+2)

 

dana 01.3.2019. godine od 11.00 – 14.00 časova

dana 02.3.2019. godine od 09.00 – 14.00 časova

dana 15.3.2019. godine od 14.00 – 17.00 časova

dana 16.3.2019. godine od 09.00 – 14.00 časova

3.     

 

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

(3+2)

dana 04.3.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 05.3.2019. godine od 08.30 – 12.00 časova

dana 18.3.2019. godine od 10.00 – 14.00 časova

dana 25.3.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 26.3.2019. godine od 08.30 – 12.00 časova

dana 26.3.2019. godine od 13.00 – 17.00 časova

dana 27.3.2019. godine od 08.30 – 12.00 časova

4.     

 

PREKRŠAJNO PRAVO

(2+1)

dana 13.3.2019. godine od 14.00 – 18.00 časova

dana 14.3.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

dana 29.3.2019. godine od 09.00 – 13.00 časova

5.     

 

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

(3+2)

 

dana 11.3.2019. godine od 13.00 – 17.30 časova

dana 12.3.2019. godine od 09.00 – 13.30 časova

Pale, februar 2019. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU                                                                                                                  

Doc. dr Radislav Lale                                                                                                         

D E K A N

Prof. dr Goran Marković

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892