to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Krivično pravo l

KRIVIČNO PRAVO  l

(ISPITNA PITANJA)

 

 1. Pojam krivičnog prava
 2. Funkcija krivičnog prava
 3. Pozicija krivičnog prava u pravnom sistemu
 4. Naziv krivično ili kazneno pravo
 5. Krivično pravo kao grana prava i kao pravna nauka
 6. Nauka krivičnog prava  (pojam, predmet i sistem)
 7. Razvoj krivičnog prava i nauke krivičnog prava
 8. Odnos krivičnog prava, kriminalne politike, krivičnog procesnog prava, kriminologije, penologije i kriminalistike
 9. Odnos nauke krivičnog prava i drugih naučnih disciplina
 10. Izvori krivičnog prava (pojam i podela)
 11. Zakon kao glavni izvor krivičnog prava
 12. Drugi izvori krivičnog prava
 13. Krivčno zakonodavstvo (pojam, vrste  i struktura)
 14. Tumačenje krivičnog zakona (pojam i vrste)
 15. Metode tumačenja krivičnopravnih normi
 16. Analogija u krivičnom pravu
 17. Važenje krivičnog zakona (pojam i vrste)
 18. Vremensko važenje krivičnog zakona
 19. Prostorno važenje krivičnog zakona
 20. Personalno važenje krivičnog zakona i princip uračunavanja kazne
 21. Osnovna načela krivičnog prava (pojam, opšte karakteristike i vrste)
 22. Načelo zakonitosti
 23. Načelo legitimiteta
 24. Načelo subjektivne i individualne krivične odgovornosti
 25. Načelo humanosti
 26. Krivično delo (pojam i značaj)
 27. Opšti  pojam i elemnenti opšteg pojma krivičnog dela  i njihov međusobni odnos
 28. Subjekt krivičog dela
 29. Objekt krivičnog dela
 30. Biće krivičnog dela
 31. Radnja krivičnog dela
 32. Nečinjenje kao vrsta radnje izvršenja krivičnog dela
 33. Posledica krivičnog dela
 34. Podele krivičnih dela
 35. Uzročnost (pojam i značaj u krivičnom pravu)
 36. Uzročnost i krivična dela nečinjenja
 37. Protivpravnost
 38. Odnos protivporavnosti i određenosti krivičnog dela u zakonu
 39. Društvena štetnost krivičnog dela
 40. Osnovi isklјučenja protivpravnosti (pojam,  krivčnoporavni efekat delovanja i vrste)
 41. Zanemarlјivo opasno delo
 42. Nužna odbrana
 43. Prekoračenje granica  nužne odbrane
 44. Krajnja nužda
 45. Prekoračenje  granica krajnje nužde
 46. Osnovi isklјučenja protivpravnosti predviđeni u posebnom delu KZ
 47. Vreme izvršenja krivičnog dela
 48. Mesto izvršenja krivičnog dela
 49. Stadijumi  ostvarenja krivičnog dela (pojam, krivičnopravni značaj  i vrste)
 50. Pripremanje krivičnog dela
 51. Pokušaj krivičnog dela
 52. Dovršeno krivično delo
 53. Dobrovolјni odustanak
 54. Sticaj krivičnih dela (pojam, osnovne karakteristike i vrste sticaja krivičnih dela)
 55. Idealni sticaj
 56. Realni sticaj
 57. Prividni sticaj
 58. Krivica (pojam, krivičnoprani značaj i sadržaj krivice)
 59. Uračunlјivost
 60. Neuračunlјivost (pojam, zakonsko određenje, elementi i utvrđivanje)
 61. Atciones liberae in causa
 62. Bitno smanjena uračunlјivost
 63. Umišlјaj (pojam i karakteristike)
 64. Direktni umišlјaj
 65. Eventualni umišlјaj
 66. Posebni oblici umišlјaja
 67. Nehat (pojam i karakteristike)
 68. Zablude (pojam i vrste )
 69. Stvarna zabluda
 70. Pravna zabluda
 71. Krivična odgovornost za krivična dela kvalifikovana težom posledicom
 72. Saučesništvo u krivičnom delu (pojam ,krivičnopravni značaj  i oblici)
 73. Izvršilaštvo
 74. Posredno izvršilaštvo
 75. Saizvrilšaštvo
 76. Saučesništvo ( pojam, osnovi kažnjavanja,  pravna priroda i oblici)
 77. Podstrekavanje
 78. Podstrekavanje kao posebno krivično delo
 79. Pomaganje
 80. Pomaganje kao posebno krivično delo
 81. Neuspelo pomaganje
 82.  Krivična odgovornost  saučesnika (oblici i grance krivične odgovornosti saučesnika)
 83. Dobrovolјni odustanak kod saučesništva
 84. Uticaj ličnih odnosa, svojstava i okolnosti na krivicu saučesnika
 85. Krivične sankcije (pojam, opšta svrha  i značaj)
 86. Sistem krivičnih sankcija

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892