to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja: Obligaciono pravo-posebni dio

(Pitanja imaju orijentacioni karakter, što znači da nastavnik, u okviru nastavnog plana, može i drugačije da formuliše pitanje)

 

 1. Ugovor o prodaji (pojam i pravne osobine)
 2. Prodaja tuđe stvari
 3. Stvar kao bitan sastojak ugovora o prodaji
 4. Cijena kao bitan sastojak ugovora o prodaji
 5. Obaveze prodavca kod ugovora o prodaji
 6. Obaveze kupca kod ugovora o prodaji
 7. Posebne vrste prodaje (uopšte, pojam i klasifikacija)
 8. Prodaja sa zadržavanjem prava svojine
 9. Prodaja sa pravom preče kupovine
 10. Kupovina na probu
 11. Prodaja po uzorku ili modelu
 12. Prodaja sa specifikacijom
 13. Prodaja sa obročnim otplatma cijene
 14. Prodajni nalog
 15. Ugovor o razmjeni (pojam, pravne osobine, bitni elementi)
 16. Obaveze stranaka kod ugovora o razmjeni
 17. Ugovor o poklonu (pojam, pravne osobine, bitni elementi)
 18. Posebne vrste poklona (poklon sa nalogom ili teretom, mješoviti poklon, uzajamni poklon, nagradni poklon, poklon zasnovan na moralnoj dužnosti, poklon u opštekorisne svrhe, poklon za slučaj smrti)
 19. Obaveze poklonodavca kod ugovora o poklonu
 20. Raskid ugovora o poklonu usljed nezahvalnosti poklonoprimca
 21. Raskid ugovora o poklonu usljed nedostatka nužnih sredstava za život
 22. Povraćaj predmeta poklona usljed poništenja braka
 23. Povraćaj predmeta poklona u slučaju paulijanske tužbe
 24. Ugovor o zajmu (pojam, pravne osobine, bitni elementi)
 25. Pojedine vrste ugovora o zajmu (namjenski, lombardni, emisioni, ulog na štednju, javni zajmovi)
 26. Obaveze ugovornih strana kod ugovora o zajmu (obaveze zajmodavca, obaveze zajmoprimca)
 27. Ugovor o zakupu (pojam, pravne osobine, bitni elementi)
 28. Podzakup
 29. Otuđenje zakupljene stvari
 30. Posebne vrste zakupa
 31. Obaveze ugovornih strana kod ugovora o zakupu (obaveze zakupodavca, obaveze zakupca)
 32. Prestanak zakupa
 33. Ugovor o posluzi (pojam, pravne osobine, bitni elementi)
 34. Prekarijum
 35. Obaveze ugovornih strana kod ugovora o posluzi (obaveze poslugodavca, obaveze poslugoprimca)
 36. Ugovor o djelu (pojam, pravne karakteristike, bitni elementi)
 37. Obaveze ugovornih strana kod ugovora o djelu (obaveze poslenika, obaveze naručioca)
 38. Ugovor o punomoćstvu (pojam, pravne osobine, sposobnost ugovaranja, bitni elementi)
 39. Obaveze ugovornih strana kod ugovora o punomoćstvu (obaveze punomoćnika, obaveze vlastodavca)
 40. Ugovor o ostavi (pojam, pravne osobine, bitni elementi)
 41. Posebni slučajevi ostave (neprava ostava, ostava u nuždi, skupna ostava, ugostiteljska ostava, ugovorni sekvestar, kvantitativna ostava, trezorna ostava/sef)
 42. Obaveze ugovornih strana kod ugovora o ostavi (obaveze ostavodavaca, obaveze ostavoprimca)
 43. Ugovor o nalogu
 44. Ugovor o prevozu
 45. Ugovor o ortakluku

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892