to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz predmeta: Obligaciono pravo - posebni dio

Испитна питања из предмета Облигационо право-посебни дио

(Питања имају оријентациони карактер, што значи да наставник,

у оквиру наставног плана, може и другачије да формулише питање)

 

 1. Уговор о продаји (појам и правне особине)
 2. Продаја туђе ствари
 3. Ствар као битан састојак уговора о продаји
 4. Цијена као битан састојак уговора о продаји
 5. Обавезе продавца код уговора о продаји
 6. Обавезе купца код уговора о продаји
 7. Посебне врсте продаје (уопште, појам и класификација)
 8. Продаја са задржавањем права својине
 9. Продаја са правом прече куповине
 10. Куповина на пробу
 11. Продаја по узорку или моделу
 12. Продаја са спецификацијом
 13. Продаја са оброчним отплатама цијене
 14. Продајни налог
 15. Продаја уђутуре
 16. Акцијска продаја робе преко е-платформи
 17. Уговор о размјени (појам, правне особине, битни елементи)
 18. Обавезе странака код уговора о размјени
 19. Уговор о поклону (појам, правне особине, битни елементи)
 20. Посебне врсте поклона (поклон са налогом или теретом, мјешовити поклон, узајамни поклон, поклон заснован на моралној дужности, поклон у општекорисне сврхе, поклон за случај смрти)
 21. Обавезе поклонодавца код уговора о поклону
 22. Раскид уговора о поклону усљед незахвалности поклонопримца
 23. Раскид уговора о поклону усљед недостатка нужних средстава за живот
 24. Повраћај предмета поклона усљед поништења брака
 25. Повраћај предмета поклона у случају паулијанске тужбе
 26. Уговор о зајму (појам, правне особине, битни елементи)
 27. Поједине врсте уговора о зајму (намјенски, ломбардни, емисиони, јавни зајам, улог на штедњу)
 28. Обавезе уговорних страна код уговора о зајму (обавезе зајмодавца, обавезе зајмопримца)
 29. Уговор о закупу (појам, правне особине, битни елементи)
 30. Подзакуп
 31. Отуђење закупљене ствари
 32. Посебне врсте закупа
 33. Обавезе уговорних страна код уговора о закупу (обавезе закуподавца, обавезе закупца)
 34. Престанак закупа
 35. Уговор о послузи (појам, правне особине, битни елементи)
 36. Прекаријум
 37. Обавезе уговорних страна код уговора о послузи (обавезе послугодавца, обавезе послугопримца)
 38. Уговор о дјелу (појам, правне карактеристике, битни елементи)
 39. Обавезе уговорних страна код уговора о дјелу (обавезе посленика, обавезе наручиоца)
 40. Уговор о пуномоћству (појам, правне особине, способност уговарања, битни елементи)
 41. Обавезе уговорних страна код уговора о пуномоћству (обавезе пуномоћника, обавезе властодавца)
 42. Уговор о остави (појам, правне особине, битни елементи)
 43. Посебни случајеви оставе (неправа остава, угоститељска остава)
 44. Обавезе уговорних страна код уговора о остави (обавезе оставодаваца, обавезе оставопримца)
 45. Уговор о налогу
 46. Уговор о превозу
 47. Уговор о превозу путника у друмском саобраћају
 48. Уговор о превозу робе у друмском саобраћају
 49. Уговор о превозу жељезницом
 50. Уговор о ортаклуку
 51. Уговор о франшизингу
 52. Европски етички кодекс за франшизинг пословање
 53. Паметни уговори
 54. Уговор know-how о уступању знања и искуства

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892