to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita za apsolvente u novembarskom i decembarskom roku u akademskoj 2023/24. godini

 

BIJELJINA

RASPORED ISPITA ZA APSOLVENTE

U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

datum i vrijeme

  1.  

OBLIGACIONO PRAVO

OPŠTI DIO

 

NOVEMBARSKI

dana 14.11.2023. godine u 14.30 časova

 

DECEMBARSKI

dana 11.12.2023. godine u 16.30 časova

 2.

OBLIGACIONO PRAVO

POSEBNI DIO

 

NOVEMBARSKI

dana 14.11.2023. godine u 14.30 časova

 

DECEMBARSKI

dana 11.12.2023. godine u 16.30 časova

3.

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

OPŠTI DIO

NOVEMBARSKI

 

dana 17.11.2023. godine u 15.30 časova

DECEMBARSKI

 

dana 15.12.2023. godine u 15.30 časova

 4.

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

POSEBNI DIO

NOVEMBARSKI

 

dana 17.11.2023. godine u 15.30 časova

DECEMBARSKI

 

dana 15.12.2023. godine u 15.30 časova

 5.

 

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

NOVEMBARSKI

 

dana 6.11.2023. godine u 12.00 časova

DECEMBARSKI

 

dana 4.12.2023. godine u 12.00 časova

 6.

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

NOVEMBARSKI

 

dana 10.11.2023. godine u 12.00 časova

DECEMBARSKI

 

dana 8.12.2023. godine u 12.00 časova

 7.

 

KRIMINALISTIKA

 

NOVEMBARSKI

 

dana 29.11.2023. godine u 12.00 časova

DECEMBARSKI

 

dana 28.12.2023. godine u 12.00 časova

 8.

FINANSIJE

I

FINANSIJSKO PRAVO

NOVEMBARSKI

 

dana 20.11.2023. godine u 13.00 časova

DECEMBARSKI

 

dana 21.12.2023. godine u 13.00 časova

 9.

 

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

NOVEMBARSKI

dana 28.11.2023. godine u 10.00 časova

dana 28.11.2023. godine u 14.00 časova

dana 5.12.2023. godine u 10.00 časova

DECEMBARSKI

 

dana 22.12.2023. godine u 15.30 časova

 10.

PRAVNO NORMIRANjE

(izborni predmet)

NOVEMBARSKI

 

dana 9.11.2023. godine u 15.00 časova

DECEMBARSKI

 

dana 1.12.2023. godine u 15.00 časova

Pale, oktobar 2023. godine

 

Prodekan za nastavu                                                                                 

Doc. dr Sanja Golijanin                                                              

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

BIJELJINA

RASPORED ISPITA ZA APSOLVENTE

U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINI

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

datum i vrijeme

  1.  

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO l

NOVEMBARSKI

 

dana 30.11.2023. godine u 11.30 časova

dana 30.11.2023. godine u 14.30 časova

DECEMBARSKI

 

dana 13.12.2023. godine u 15.00 časova

 2.

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO II

NOVEMBARSKI

 

dana 30.11.2023. godine u 11.30 časova

dana 30.11.2023. godine u 14.30 časova

DECEMBARSKI

 

dana 13.12.2023. godine u 15.00 časova

3.

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO

NOVEMBARSKI

 

dana 30.11.2023. godine u 11.30 časova

dana 30.11.2023. godine u 14.30 časova

DECEMBARSKI

 

dana 13.12.2023. godine u 15.00 časova

 4.

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

NOVEMBARSKI

 

dana 13.11.2023. godine u 16.00 časova

DECEMBARSKI

 

dana 11.12.2023. godine u 16.00 časova

 5.

POSLOVNO PRAVO (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

NOVEMBARSKI

 

dana 22.11.2023. godine u 16.30 časova

DECEMBARSKI

 

dana 25.12.2023. godine u 16.30 časova

 6.

 

UPRAVNO PRAVO MATERIJALNI DIO

NOVEMBARSKI

 

dana 17.11.2023. godine u 15.30 časova

dana 23.11.2023. godine u 15.30 časova

DECEMBARSKI

dana 8.12.2023. godine u 14.00 časova

dana 8.12.2023. godine u 15.30 časova

7.

 

UPRAVNO PRAVO PROCESNI DIO

NOVEMBARSKI

 

dana 17.11.2023. godine u 15.30 časova

dana 23.11.2023. godine u 15.30 časova

DECEMBARSKI

dana 8.12.2023. godine u 14.00 časova

dana 8.12.2023. godine u 15.30 časova

 8.

 

INSTITUCIJE I PRAVO EU

NOVEMBARSKI

dana 28.11.2023. godine u 10.00 časova

dana 28.11.2023. godine u 14.00 časova

dana 5.12.2023. godine u 10.00 časova

DECEMBARSKI

 

dana 22.12.2023. godine u 15.30 časova

9.

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

NOVEMBARSKI

 

dana 14.11.2023. godine u 10.00 časova

DECEMBARSKI

 

dana 27.12.2023. godine u 10.00 časova

 10.

 

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

NOVEMBARSKI

 

dana 16.11.2023. godine u 12.00 časova

DECEMBARSKI

 

dana 14.12.2023. godine u 14.00 časova

 11.

 

PREKRŠAJNO PRAVO

NOVEMBARSKI

 

dana 29.11.2023. godine u 12.00 časova

DECEMBARSKI

 

dana 28.12.2023. godine u 12.00 časova

12.

 

STEČAJNO PRAVO

(izborni predmet)

NOVEMBARSKI

 

dana 22.11.2023. godine u 16.30 časova

DECEMBARSKI

 

dana 25.12.2023. godine u 16.30 časova

13.

MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO

(izborni predmet)

NOVEMBARSKI

 

dana 24.11.2023. godine u 15.30 časova

DECEMBARSKI

 

dana 15.12.2023. godine u 15.30 časova

Pale, oktobar 2023. godine

 

Prodekan za nastavu                                                                                 

Doc. dr Sanja Golijanin                                                              

Dekan

Prof. dr Goran Marković

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892