to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita za apsolvente u oktobarskom ispitnom roku akademske 2019/2020. godine

BIJELJINA

RASPORED ISPITA ZA APSOLVENTE

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1. 

 

OBLIGACIONO PRAVO

OPŠTI DIO

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 5.10.2020. godine u 11.30 časova

II TERMIN

dana 20.10.2020. godine u 11.30 časova

2. 

 

OBLIGACIONO PRAVO

POSEBNI DIO

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 5.10.2020. godine u 11.30 časova

II TERMIN

dana 20.10.2020. godine u 11.30 časova

3. 

 

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

OPŠTI DIO

 

OKTOBARSKI

TERMIN

dana 14.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 29.10.2020. godine u 12.00 časova

4. 

 

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

POSEBNI DIO

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 14.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 29.10.2020. godine u 12.00 časova

5. 

 

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 13.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 27.10.2020. godine u 10.00 časova

6. 

 

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 6.10.2020. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 21.10.2020. godine u 15.00 časova

7. 

 

KRIMINALISTIKA

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 17.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 30.10.2020. godine u 09.00 časova

8. 

 

FINANSIJE  I

FINANSIJSKO PRAVO

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 12.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 26.10.2020. godine u 09.00 časova

9. 

 

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 7.10.2020. godine u 08.00 časova

II TERMIN

dana 22.10.2020. godine u 12.00 časova

10. 

 

PRAVNO NORMIRANJE

(izborni predmet)

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 9.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 23.10.2020. godine u 10.00 časova

Pale, septembar 2020. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU         

 Doc. dr Radislav Lale                                                                

DEKAN 

                                                                  Prof. dr Goran Marković

 BIJELJINA

RASPORED ISPITA ZA APSOLVENTE

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

 (STUDENTI UPISANI PO ZAKONU O UNIVERZITETU – STARI PROGRAM)

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1.

 OBLIGACIONO PRAVO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 5.10.2020. godine u 11.30 časova

II TERMIN

dana 20.10.2020. godine u 11.30 časova

2. 

 KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 14.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 29.10.2020. godine u 12.00 časova

3. 

 KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 13.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 27.10.2020. godine u 10.00 časova

4. 

 JAVNE FINANSIJE  I

FINANSIJSKO PRAVO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 12.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 26.10.2020. godine u 09.00 časova

5. 

 MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 7.10.2020. godine u 08.00 časova

II TERMIN

dana 22.10.2020. godine u 12.00 časova

Pale, septembar 2020. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU         

 Doc. dr Radislav Lale                                                                

DEKAN 

                                                                  Prof. dr Goran Marković

BIJELJINA

RASPORED ISPITA ZA APSOLVENTE

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1. 

 GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 15.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 29.10.2020. godine u 09.00 časova

2. 

 GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO l

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 15.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 29.10.2020. godine u 09.00 časova

3. 

 

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO II

 OKTOBARSKI

TERMIN

dana 15.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 29.10.2020. godine u 09.00 časova

4. 

 MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 1.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 16.10.2020. godine u 12.00 časova

5. 

POSLOVNO PRAVO (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 9.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 23.10.2020. godine u 09.00 časova

6. 

 UPRAVNO PRAVO MATERIJALNI DIO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 14.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 28.10.2020. godine u 12.00 časova

7. 

 UPRAVNO PRAVO PROCESNI DIO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 14.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 28.10.2020. godine u 12.00 časova

8. 

 PREKRŠAJNO PRAVO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 17.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 30.10.2020. godine u 09.00 časova

9. 

 

INSTITUCIJE I PRAVO EU

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 7.10.2020. godine u 08.00 časova

II TERMIN

dana 22.10.2020. godine u 12.00 časova

10. 

 PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 5.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 20.10.2020. godine u 10.00 časova

11. 

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 12.10.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 26.10.2020. godine u 11.00 časova

12. 

 STEČAJNO PRAVO

(izborni predmet)

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 9.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 23.10.2020. godine u 09.00 časova

13. 

 MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO

(izborni predmet)

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 2.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 19.10.2020. godine u 12.00 časova

Pale, septembar 2020. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU         

 Doc. dr Radislav Lale                                                                

DEKAN 

                                                                  Prof. dr Goran Marković

 BIJELJINA 

RASPORED ISPITA ZA APSOLVENTE

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

 (STUDENTI UPISANI PO ZAKONU O UNIVERZITETU – STARI PROGRAM)

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1. 

 

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 15.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 29.10.2020. godine u 09.00 časova

2.

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 1.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 16.10.2020. godine u 12.00 časova

3. 

 

PRIVREDNO PRAVO

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 9.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 23.10.2020. godine u 09.00 časova

4. 

 

UPRAVNO PRAVO

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 14.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 28.10.2020. godine u 12.00 časova

5. 

 

POLITIČKI SISTEMI

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 9.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 23.10.2020. godine u 10.00 časova

6. 

AUTORSKO PRAVO

I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 5.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 20.10.2020. godine u 10.00 časova

7. 

 

RADNO PRAVO

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 12.10.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 26.10.2020. godine u 11.00 časova

 

Pale, septembar 2020. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU         

 Doc. dr Radislav Lale                                                                

DEKAN 

                                                                  Prof. dr Goran Marković

 

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);