to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita u oktobarskom ispitnom roku akademske 2019/2020. godine

BIJELJINA

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE l GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1. 

 TEORIJA DRŽAVE

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 9.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 23.10.2020. godine u 10.00 časova

2. 

 

TEORIJA PRAVA

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 9.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 23.10.2020. godine u 10.00 časova

3. 

 

NACIONALNA

PRAVNA ISTORIJA

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 7.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 26.10.2020. godine u 09.00 časova

4. 

 

OPŠTA

PRAVNA ISTORIJA

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 7.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 26.10.2020. godine u 09.00 časova

5. 

 

RIMSKO PRAVO

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 8.10.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 22.10.2020. godine u 11.00 časova

6. 

 

SOCIOLOGIJA

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 10.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 24.10.2020. godine u 10.00 časova

7. 

 

OSNOVI EKONOMIJE

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 13.10.2020. godine u 13.00 časova

dana 14.10.2020. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 27.10.2020. godine u 13.00 časova

dana 30.10.2020. godine u 15.00 časova

8. 

 

UVOD U

GRAĐANSKO PRAVO

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 5.10.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 20.10.2020. godine u 11.00 časova

9. 

 

ENGLESKI JEZIK

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 6.10.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 28.10.2020. godine u 11.00 časova

dana 17.11.2020. godine u 11.00 časova

Pale, septembar 2020. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU         

 Doc. dr Radislav Lale                                                                

DEKAN 

                                                                  Prof. dr Goran Marković

 BIJELJINA

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE II GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1. 

 

USTAVNO PRAVO l

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 12.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 27.10.2020. godine u 10.00 časova

2. 

 

USTAVNO PRAVO II

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 12.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 27.10.2020. godine u 12.00 časova

3. 

 

KRIVIČNO PRAVO l

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 10.10.2020. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 30.10.2020. godine u 15.00 časova

4. 

 

KRIVIČNO PRAVO II

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 10.10.2020. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 30.10.2020. godine u 15.00 časova

5. 

 

STVARNO PRAVO

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 15.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 29.10.2020. godine u 09.00 časova

6. 

 

NASLjEDNO PRAVO

 

OKTOBARSKI

TERMIN

dana 7.10.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 22.10.2020. godine u 11.00 časova

7. 

 

PORODIČNO PRAVO

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 7.10.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 22.10.2020. godine u 11.00 časova

8. 

EKONOMSKA POLITIKA I  EVROPSKE INTEGRACIJE

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 8.10.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 23.10.2020. godine u 11.00 časova

9. 

 

ENGLESKI JEZIK II

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 6.10.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 28.10.2020. godine u 11.00 časova

dana 17.11.2020. godine u 11.00 časova

 

 

Pale, septembar 2020. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU         

 Doc. dr Radislav Lale                                                                

DEKAN 

                                                                  Prof. dr Goran Marković

 BIJELJINA

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE III GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1. 

 OBLIGACIONO PRAVO

OPŠTI DIO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 5.10.2020. godine u 11.30 časova

II TERMIN

dana 20.10.2020. godine u 11.30 časova

2. 

 OBLIGACIONO PRAVO

POSEBNI DIO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 5.10.2020. godine u 11.30 časova

II TERMIN

dana 20.10.2020. godine u 11.30 časova

3. 

 KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

OPŠTI DIO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 14.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 29.10.2020. godine u 12.00 časova

4. 

 KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

POSEBNI DIO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 14.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 29.10.2020. godine u 12.00 časova

5. 

 KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 13.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 27.10.2020. godine u 10.00 časova

6. 

 PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 6.10.2020. godine u 15.00 časova

II TERMIN

dana 21.10.2020. godine u 15.00 časova

7.

 KRIMINALISTIKA

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 17.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 30.10.2020. godine u 09.00 časova

8. 

 FINANSIJE  I

FINANSIJSKO PRAVO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 12.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 26.10.2020. godine u 09.00 časova

9. 

 MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 7.10.2020. godine u 08.00 časova

II TERMIN

dana 22.10.2020. godine u 12.00 časova

10. 

 PRAVNO NORMIRANJE

(izborni predmet)

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 9.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 23.10.2020. godine u 10.00 časova

Pale, septembar 2020. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU         

 Doc. dr Radislav Lale                                                                

DEKAN 

                                                                  Prof. dr Goran Marković

BIJELJINA

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE IV GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1. 

 

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO l

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 15.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 29.10.2020. godine u 09.00 časova

2. 

 GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO II

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 15.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 29.10.2020. godine u 09.00 časova

3. 

 MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 1.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 16.10.2020. godine u 12.00 časova

4. 

 POSLOVNO PRAVO (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 9.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 23.10.2020. godine u 09.00 časova

5. 

 UPRAVNO PRAVO MATERIJALNI DIO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 14.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 28.10.2020. godine u 12.00 časova

6. 

 UPRAVNO PRAVO PROCESNI DIO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 14.10.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 28.10.2020. godine u 12.00 časova

7. 

 PREKRŠAJNO PRAVO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 17.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 30.10.2020. godine u 09.00 časova

8. 

 

INSTITUCIJE I PRAVO EU

 

OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 7.10.2020. godine u 08.00 časova

II TERMIN

dana 22.10.2020. godine u 12.00 časova

9. 

 PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 5.10.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 20.10.2020. godine u 10.00 časova

10. 

 RADNO I SOCIJALNO PRAVO

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 12.10.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 26.10.2020. godine u 11.00 časova

11. 

 STEČAJNO PRAVO

(izborni predmet)

 OKTOBARSKI

l TERMIN

dana 9.10.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 23.10.2020. godine u 09.00 časova

Pale, septembar 2020. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU         

 Doc. dr Radislav Lale                                                                

DEKAN 

                                                                  Prof. dr Goran Marković

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);