Ispiti

Raspored ispita u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine

БИЈЕЉИНА

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА СТУДЕНТЕ l ГОДИНЕ СТУДИЈА

У AКАДЕМСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

 

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.       

 

 

 

 

 

ТЕОРИЈА ДРЖАВЕ

 

 

 

АПРИЛСКИ

 

дана 19.6.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 6.7.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.7.2020. године у 10.00 часова

АВГУСТОВСКИ

 

дана 17.8.2020. године у 09.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 9.9.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 25.9.2020. године у 10.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

2.       

 

 

ТЕОРИЈА ПРАВА

 

АПРИЛСКИ

 

дана 19.6.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 6.7.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.7.2020. године у 10.00 часова

 

АВГУСТОВСКИ

 

дана 17.8.2020. године у 09.00 часова

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 9.9.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 25.9.2020. године у 10.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

3.       

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА

ПРАВНА ИСТОРИЈА

 

АПРИЛСКИ

 

дана 17.6.2020. године у 10.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 3.7.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 20.7.2020. године у 10.00 часова

АВГУСТОВСКИ

 

дана 18.8.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

I ТЕРМИН

дана 2.9.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 17.9.2020. године у 10.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

4.       

 

 

 

 

 

ОПШТА

ПРАВНА ИСТОРИЈА

 

 

АПРИЛСКИ

 

дана 17.6.2020. године у 10.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 3.7.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 20.7.2020. године у 10.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 18.8.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 2.9.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 17.9.2020. године у 10.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

5.       

 

 

РИМСКО ПРАВО

АПРИЛСКИ

дана 8.6.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 30.6.2020. године у 11.00 часова

дана 9.7.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

дана 15.7.2020. године у 11.00 часова

дана 22.7.2020. године у 11.00 часова

АВГУСТОВСКИ

 дана 21.8.2020. године у 11.00 часова

дана 22.8.2020. године у 14.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 11.9.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.9.2020. године у 11.00 часова

дана 26.9.2020. године у 09.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

6.       

 

 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЈА

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 9.6.2020. године у 10.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 29.6.2020. године у 10.00 часова

дана 29.6.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 13.7.2020. године у 10.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 28.8.2020. године у 10.00 часова

дана 29.8.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 14.9.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 28.9.2020. године у 10.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

7.       

 

 

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 10.6.2020. године у 13.00 часова

дана 10.6.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 8.7.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

дана 25.7.2020. године у 13.00 часова

дана 27.7.2020. године у 12.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 26.8.2020. године у 13.00 часова

дана 26.8.2020. године у 11.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 16.9.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

дана 30.9.2020. године у 13.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

8.       

 

 

УВОД У

ГРАЂАНСКО ПРАВО

АПРИЛСКИ

дана 15.6.2020. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 1.7.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 16.7.2020. године у 11.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 20.8.2020. године у 11.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 7.9.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 22.9.2020. године у 11.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

9.       

 

 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 16.6.2020. године у 11.00 часова

дана 20.6.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 2.7.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 17.7.2020. године у 11.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 19.8.2020. године у 11.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 3.9.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 23.9.2020. године у 11.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

 Пале, мај 2020. године

Продекан за наставу                                                                                     

Доц. др Радислав Лале  

Декан

                                                                   Проф. др Горан Марковић

 

                                                           

 

БИЈЕЉИНА

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ СТУДИЈА

У AКАДЕМСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

 

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.       

 

УСТАВНО ПРАВО l

АПРИЛСКИ

дана 12.6.2020. године у 10.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 8.7.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 23.7.2020. године у 10.00 часова

дана 27.7.2020. године у 10.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 25.8.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

I ТЕРМИН

дана 14.9.2020. године у 10.00 часова

дана 15.9.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 28.9.2020. године у 10.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

2.       

 

 УСТАВНО ПРАВО II

АПРИЛСКИ

дана 12.6.2020. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 8.7.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

дана 23.7.2020. године у 13.00 часова

дана 27.7.2020. године у 12.00 часова

АВГУСТОВСКИ

 

дана 25.8.2020. године у 13.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

I ТЕРМИН

дана 14.9.2020. године у 13.00 часова

дана 15.9.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 28.9.2020. године у 13.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

3.       

 

 

КРИВИЧНО ПРАВО l

АПРИЛСКИ

дана 17.6.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 4.7.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 20.7.2020. године у 09.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 18.8.2020. године у 11.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 4.9.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 22.9.2020. године у 11.00 часова

дана 22.9.2020. године у 17.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

4.       

 

 

КРИВИЧНО ПРАВО II

АПРИЛСКИ

дана 17.6.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 4.7.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 20.7.2020. године у 09.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 18.8.2020. године у 11.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

I ТЕРМИН

дана 4.9.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 22.9.2020. године у 11.00 часова

дана 22.9.2020. године у 17.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

5.       

 

 

СТВАРНО ПРАВО

 

АПРИЛСКИ

дана 11.6.2020. године у 09.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 1.7.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

дана 21.7.2020. године у 13.00 часова

дана 21.7.2020. године у 11.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 26.8.2020. године у 13.00 часова

дана 26.8.2020. године у 09.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 10.9.2020. године у 13.00 часова

дана 10.9.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.9.2020. године у 13.00 часова

дана 24.9.2020. године у 09.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

6.       

 

 

ПОРОДИЧНО ПРАВО

 

АПРИЛСКИ

дана 15.6.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 3.7.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.7.2020. године у 11.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 21.8.2020. године у 11.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 7.9.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 25.9.2020. године у 11.00 часова

дана 1.10.2020. године у 11.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

7.       

 

 

НАСЉЕДНО ПРАВО

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 15.6.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 3.7.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.7.2020. године у 11.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 21.8.2020. године у 11.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 7.9.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 25.9.2020. године у 11.00 часова

дана 1.10.2020. године у 11.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

8.       

 

 

 

ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА И  ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 18.6.2020. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 6.7.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 25.7.2020. године у 12.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 20.8.2020. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 8.9.2020. године у 12.00 часова

дана 11.9.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 29.9.2020. године у 12.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

9.       

 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 16.6.2020. године у 11.00 часова

дана 20.6.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 2.7.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 17.7.2020. године у 11.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 19.8.2020. године у 11.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 3.9.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 23.9.2020. године у 11.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

 Пале, мај 2020. године

Продекан за наставу                                                                                     

Доц. др Радислав Лале  

Декан

                                                                   Проф. др Горан Марковић

 

                                                           

БИЈЕЉИНА

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА СТУДЕНТЕ III ГОДИНЕ СТУДИЈА

У AКАДЕМСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

 

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.       

 

 

 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

 

ОПШТИ ДИО

АПРИЛСКИ

дана 15.6.2020. године у 12.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 1.7.2020. године у 11.30 часова

II ТЕРМИН

дана 16.7.2020. године у 11.30 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 20.8.2020. године у 11.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 7.9.2020. године у 11.30 часова

II ТЕРМИН

дана 22.9.2020. године у 11.30 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

2.       

 

 

 

 

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

 

ПОСЕБНИ ДИО

АПРИЛСКИ

дана 15.6.2020. године у 12.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 1.7.2020. године у 11.30 часова

II ТЕРМИН

дана 16.7.2020. године у 11.30 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 20.8.2020. године у 11.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 7.9.2020. године у 11.30 часова

II ТЕРМИН

дана 22.9.2020. године у 11.30 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

3.       

 

 

 

 

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО

 

ОПШТИ ДИО

АПРИЛСКИ

дана 12.6.2020. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 30.6.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 15.7.2020. године у 12.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 24.8.2020. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

дана 10.9.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.9.2020. године у 12.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

4.       

 

 

 

 

 

КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО

 

ПОСЕБНИ ДИО

АПРИЛСКИ

дана 12.6.2020. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 30.6.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 15.7.2020. године у 12.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 24.8.2020. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 10.9.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.9.2020. године у 12.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

5.       

 

 

КРИМИНОЛОГИЈА СА ПЕНОЛОГИЈОМ

АПРИЛСКИ

дана 16.6.2020. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 4.7.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 21.7.2020. године у 12.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 19.8.2020. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 4.9.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 21.9.2020. године у 12.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

6.       

 

 

 

 

 

ПРАВО ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

АПРИЛСКИ

дана 20.6.2020. године у 09.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 13.7.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 28.7.2020. године у 11.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 28.8.2020. године у 09.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 11.9.2020. године у 11.00 часова

дана 15.9.2020. године у 12.00 часова

дана 23.9.2020. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

дана 29.9.2020. године у 16.00 часова

dana 29.10.2020. godine u 15.00 časova

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

7.       

 

 

КРИМИНАЛИСТИКА

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 11.6.2020. године у 17.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 10.7.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

дана 25.7.2020. године у 09.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 29.8.2020. године у 09.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 12.9.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

дана 26.9.2020. године у 09.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 17.10.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

дана 30.10.2020. године у 09.00 часова

8.       

 

 

ФИНАНСИЈЕ

 И

ФИНАНСИЈСКО ПРАВО

АПРИЛСКИ

дана 8.6.2020. године у 10.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

дана 29.6.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 20.7.2020. године у 09.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 18.8.2020. године у 11.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

дана 8.9.2020. године у 15.00 часова

II ТЕРМИН

дана 28.9.2020. године у 09.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

9.       

 

 

 

 

 

МЕЂУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 10.6.2020. године у 15.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 2.7.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

дана 22.7.2020. године у 09.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 21.8.2020. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 5.9.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 30.9.2020. године у 12.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

10.   

 

 

 

 

ПРАВНО НОРМИРАЊЕ

(изборни предмет)

 

 

 

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 19.6.2020. године у 11.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 6.7.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.7.2020. године у 10.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 17.8.2020. године у 09.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 9.9.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 25.9.2020. године у 10.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

 Пале, мај 2020. године

Продекан за наставу                                                                                     

Доц. др Радислав Лале  

Декан

                                                                   Проф. др Горан Марковић

 

                                                            

  

БИЈЕЉИНА

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА СТУДЕНТЕ IV ГОДИНЕ СТУДИЈА

У AКАДЕМСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

 

Ред. бр.

ПРЕДМЕТ

ИСПИТНИ РОК

ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ

1.       

 

 

 

 

ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО

ПРАВО l

 

АПРИЛСКИ

дана 11.6.2020. године у 09.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 1.7.2020. године у 13.30 часова

II ТЕРМИН

дана 21.7.2020. године у 13.30 часова

дана 21.7.2020. године у 11.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 26.8.2020. године у 13.30 часова

дана 26.8.2020. године у 09.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 10.9.2020. године у 13.30 часова

дана 10.9.2020. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

дана 24.9.2020. године у 13.30 часова

дана 24.9.2020. године у 09.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

2.       

 

ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО

ПРАВО II

 

АПРИЛСКИ

дана 11.6.2020. године у 09.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 1.7.2020. године у 13.30 часова

II ТЕРМИН

дана 21.7.2020. године у 13.30 часова

дана 21.7.2020. године у 11.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 26.8.2020. године у 13.30 часова

дана 26.8.2020. године у 09.30 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 10.9.2020. године у 13.30 часова

дана 10.9.2020. године у 09.30 часова

II ТЕРМИН

дана 24.9.2020. године у 13.30 часова

дана 24.9.2020. године у 09.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

3.       

 

МЕЂУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО

АПРИЛСКИ

дана 15.6.2020. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

ТЕРМИН

дана 3.7.2020. године у 12.00 часова

дана 9.7.2020. године у 13.00 часова

II ТЕРМИН

дана 24.7.2020. године у 12.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 17.8.2020. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

ТЕРМИН

дана 1.9.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 16.9.2020. године у 12.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

4.       

 

 

 

 

 

ПОСЛОВНО ПРАВО (Уговори у привреди и хартије од вриједности)

 

АПРИЛСКИ

дана 20.6.2020. године у 09.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 13.7.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 28.7.2020. године у 11.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 27.8.2020. године у 15.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 11.9.2020. године у 11.00 часова

дана 15.9.2020. године у 12.00 часова

дана 23.9.2020. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

дана 28.9.2020. године у 11.00 часова

dana 29.10.2020. godine u 15.00 časova

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

5.       

 

 

 

УПРАВНО ПРАВО МАТЕРИЈАЛНИ ДИО

АПРИЛСКИ

дана 18.6.2020. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 6.7.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 20.7.2020. године у 12.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 18.8.2020. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 2.9.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 17.9.2020. године у 12.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

6.       

 

УПРАВНО ПРАВО ПРОЦЕСНИ ДИО

АПРИЛСКИ

дана 18.6.2020. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 6.7.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 20.7.2020. године у 12.00 часова

АВГУСТОВСКИ

 

дана 18.8.2020. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 2.9.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 17.9.2020. године у 12.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

7.       

 

 

ИНСТИТУЦИЈЕ И ПРАВО ЕУ

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 10.6.2020. године у 15.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 2.7.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

дана 22.7.2020. године у 09.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 21.8.2020. године у 12.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 5.9.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 30.9.2020. године у 12.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

8.       

 

 

 

ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 16.6.2020. године у 11.00 часова

дана 19.6.2020. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 8.7.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 23.7.2020. године у 10.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 24.8.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 9.9.2020. године у 10.00 часова

II ТЕРМИН

дана 25.9.2020. године у 10.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

9.       

 

 

 

 

 

 

РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

дана 17.6.2020. године у 12.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 7.7.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 27.7.2020. године у 12.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 28.8.2020. године у 12.00 часова

дана 28.8.2020. године у 10.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 14.9.2020. године у 12.00 часова

II ТЕРМИН

дана 29.9.2020. године у 12.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

10.   

 

 

 

 

 

ПРЕКРШАЈНО ПРАВО

 

 

 

АПРИЛСКИ

 

дана 12.6.2020. године у 08.30 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 10.7.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

дана 25.7.2020. године у 09.00 часова

АВГУСТОВСКИ

 

дана 29.8.2020. године у 09.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 12.9.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

дана 26.9.2020. године у 09.00 часова

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана 17.10.2020. године у 09.00 часова

II ТЕРМИН

дана 30.10.2020. године у 09.00 часова

11.   

 

 

 

 

 

 

СТЕЧАЈНО ПРАВО

(изборни предмет)

 

 

 

 

 

 

 

АПРИЛСКИ

 

дана 20.6.2020. године у 09.00 часова

 

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ

l ТЕРМИН

дана 13.7.2020. године у 11.00 часова

II ТЕРМИН

дана 28.7.2020. године у 11.00 часова

АВГУСТОВСКИ

дана 27.8.2020. године у 15.00 часова

 

СЕПТЕМБАРСКИ

l  ТЕРМИН

дана 11.9.2020. године у 11.00 часова

дана 15.9.2020. године у 12.00 часова

дана 23.9.2020. године у 14.00 часова

II ТЕРМИН

дана 28.9.2020. године у 11.00 часова

dana 29.10.2020. godine u 15.00 časova

 

ОКТОБАРСКИ

l ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

II ТЕРМИН

дана ____________ године у _______

 

 

 Пале, мај 2020. године

Продекан за наставу                                                                                     

Доц. др Радислав Лале  

Декан

                                                                   Проф. др Горан Марковић

 

                                                            

 

 

 

 

 

Štampa