to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita u januarskom i februarskom ispitnom roku

BIJELJINA

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

 

TEORIJA DRŽAVE

JANUARSKO-FEBRUARSKI

 

I TERMIN

dana 28.1.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 18.2.2020. godine u 10.00 časova

 

TEORIJA PRAVA

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 28.1.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 18.2.2020. godine u 10.00 časova

3

 

NACIONALNA

PRAVNA ISTORIJA

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 31.1.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 20.2.2020. godine u 09.00 časova

4

 

OPŠTA

PRAVNA ISTORIJA

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 31.1.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 20.2.2020. godine u 09.00 časova

5

 

RIMSKO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 27.1.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 10.2.2020. godine u 11.00 časova

6

 

SOCIOLOGIJA

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 30.1.2020. godine u 10.00 časova

dana 11.2.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 28.2.2020. godine u 10.00 časova

7

 

OSNOVI EKONOMIJE

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 6.2.2020. godine u 13.00 časova

dana 12.2.2020. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 27.2.2020. godine u 13.00 časova

 

UVOD U

GRAĐANSKO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 29.1.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 26.2.2020. godine u 12.00 časova

9

 

ENGLESKI JEZIK

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 4.2.2020. godine u 11.00 časova

dana 7.2.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 19.2.2020. godine u 11.00 časova

dana 28.2.2020. godine u 11.00 časova

dana 28.2.2020. godine u 13.00 časova


RASPORED ISPITA ZA STUDENTE II GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1

 

USTAVNO PRAVO l

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 10.2.2020. godine u 10.00 časova

dana 12.2.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 24.2.2020. godine u 10.00 časova

dana 27.2.2020. godine u 10.00 časova

2

 

USTAVNO PRAVO II

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 10.2.2020. godine u 12.00 časova

dana 12.2.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 24.2.2020. godine u 12.00 časova

dana 27.2.2020. godine u 10.00 časova

 

KRIVIČNO PRAVO I

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 6.2.2020. godine u 10.00 časova

dana 6.2.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 20.2.2020. godine u 10.00 časova

4

 

KRIVIČNO PRAVO II

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 6.2.2020. godine u 10.00 časova

dana 6.2.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 20.2.2020. godine u 10.00 časova

5

 

STVARNO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 30.1.2020. godine u 09.00 časova

dana 4.2.2020. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 13.2.2020. godine u 09.00 časova

dana 26.2.2020. godine u 13.00 časova

 

NASLjEDNO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 5.2.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 21.2.2020. godine u 10.00 časova

 

PORODIČNO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 5.2.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 21.2.2020. godine u 10.00 časova

EKONOMSKA POLITIKA I  EVROPSKE INTEGRACIJE

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 28.1.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 25.2.2020. godine u 12.00 časova

 

ENGLESKI JEZIK II

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 4.2.2020. godine u 11.00 časova

dana 7.2.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 19.2.2020. godine u 11.00 časova

dana 28.2.2020. godine u 11.00 časova

dana 28.2.2020. godine u 13.00 časova

 


RASPORED ISPITA ZA STUDENTE III GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1

OBLIGACIONO PRAVO

OPŠTI DIO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 29.1.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 26.2.2020. godine u 13.00 časova

2

OBLIGACIONO PRAVO

POSEBNI DIO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 29.1.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 26.2.2020. godine u 13.00 časova

3

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

OPŠTI DIO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 30.1.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 13.2.2020. godine u 11.00 časova

4

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

POSEBNI DIO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 30.1.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 13.2.2020. godine u 11.00 časova

5

 

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 4.2.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 19.2.2020. godine u 12.00 časova

6

 

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 7.2.2020. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 21.2.2020. godine u 11.00 časova

7

 

KRIMINALISTIKA

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 31.1.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 20.2.2020. godine u 09.00 časova

dana 22.2.2020. godine u 09.00 časova

8

FINANSIJE  I

FINANSIJSKO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 27.1.2020. godine u 11.00 časova

II TERMIN

dana 17.2.2020. godine u 09.00 časova

9

 

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 5.2.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 27.2.2020. godine u 09.00 časova

10 

 

PRAVNO NORMIRANјE

(izborni predmet)

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 28.1.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 18.2.2020. godine u 10.00 časova

 


RASPORED ISPITA ZA STUDENTE IV GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO I

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 30.1.2020. godine u 10.00 časova

dana 4.2.2020. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 13.2.2020. godine u 10.00 časova

dana 26.2.2020. godine u 13.00 časova

2

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO II

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 30.1.2020. godine u 10.00 časova

dana 4.2.2020. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 13.2.2020. godine u 10.00 časova

dana 26.2.2020. godine u 13.00 časova

3

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 6.2.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 19.2.2020. godine u 13.00 časova

4

POSLOVNO PRAVO (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 7.2.2020. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 21.2.2020. godine u 11.00 časova

5

 

UPRAVNO PRAVO MATERIJALNI DIO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 28.1.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 28.2.2020. godine u 10.00 časova

dana 2.3.2020. godine u 10.00 časova

 

UPRAVNO PRAVO PROCESNI DIO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 28.1.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 28.2.2020. godine u 10.00 časova

dana 2.3.2020. godine u 10.00 časova

7

 

PREKRŠAJNO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 31.1.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 20.2.2020. godine u 09.00 časova

dana 22.2.2020. godine u 09.00 časova

8

INSTITUCIJE I PRAVO EU

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 5.2.2020. godine u 09.00 časova

II TERMIN

dana 27.2.2020. godine u 09.00 časova

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 29.1.2020. godine u 10.00 časova

II TERMIN

dana 14.2.2020. godine u 10.00 časova

10

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 27.1.2020. godine u 12.00 časova

II TERMIN

dana 10.2.2020. godine u 12.00 časova

11

 

STEČAJNO PRAVO

(izborni predmet)

JANUARSKO-FEBRUARSKI

I TERMIN

dana 7.2.2020. godine u 13.00 časova

II TERMIN

dana 21.2.2020. godine u 11.00 časova

Pale, decembar 2019. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU                                                                  

Doc. dr Radislav Lale                                                                  

 

DEKAN

Prof. dr Goran Marković

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);