to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita za apsolvente januarski i februarski ispitni rok

RASPORED ISPITA ZA APSOLVENTE

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

BIJELJINA

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

datum i vrijeme

  1.  

OBLIGACIONO PRAVO

 

OPŠTI DIO

JANUARSKI

dana 29.1.2020. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

dana 26.2.2020. godine u 13.00 časova

OBLIGACIONO PRAVO

 

POSEBNI DIO

JANUARSKI

dana 29.1.2020. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

dana 26.2.2020. godine u 13.00 časova

3

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

 

OPŠTI DIO

JANUARSKI

dana 30.1.2020. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

dana 13.2.2020. godine u 11.00 časova

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

 

POSEBNI DIO

JANUARSKI

dana 30.1.2020. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

dana 13.2.2020. godine u 11.00 časova

5

 

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

JANUARSKI

dana 4.2.2020. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

dana 19.2.2020. godine u 12.00 časova

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

JANUARSKI

dana 21.1.2020. godine u 16.00 časova

dana 21.1.2020. godine u 14.00 časova

FEBRUARSKI

dana 21.2.2020. godine u 11.00 časova

7

 

KRIMINALISTIKA

JANUARSKI

dana 31.1.2020. godine u 09.00 časova

FEBRUARSKI

dana 20.2.2020. godine u 09.00 časova

dana 22.2.2020. godine u 09.00 časova

8

FINANSIJE

 I

FINANSIJSKO PRAVO

JANUARSKI

dana 27.1.2020. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

dana 17.2.2020. godine u 09.00 časova

 

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

JANUARSKI

dana 5.2.2020. godine u 09.00 časova

FEBRUARSKI

dana 27.2.2020. godine u 09.00 časova

10

PRAVNO NORMIRANјE

(izborni predmet)

JANUARSKI

dana 28.1.2020. godine u 10.00 časova

FEBRUARSKI

dana 18.2.2020. godine u 10.00 časova


    RASPORED ISPITA ZA APSOLVENTE

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

 (STUDENTI UPISANI PO ZAKONU O UNIVERZITETU – STARI PROGRAM)

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

datum i vrijeme

1

 

OBLIGACIONO PRAVO

JANUARSKI

dana 29.1.2020. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

dana 26.2.2020. godine u 13.00 časova

2

 

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

 

JANUARSKI

dana 30.1.2020. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

dana 13.2.2020. godine u 11.00 časova

 

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

JANUARSKI

dana 4.2.2020. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

dana 19.2.2020. godine u 12.00 časova

JAVNE FINANSIJE

 I

FINANSIJSKO PRAVO

JANUARSKI

dana 27.1.2020. godine u 11.00 časova

FEBRUARSKI

dana 17.2.2020. godine u 09.00 časova

5

 

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

JANUARSKI

dana 5.2.2020. godine u 09.00 časova

FEBRUARSKI

dana 27.2.2020. godine u 09.00 časova


   RASPORED ISPITA ZA APSOLVENTE

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

datum i vrijeme

1

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO l

JANUARSKI

dana 30.1.2020. godine u 10.00 časova

dana 4.2.2020. godine u 13.00 časova

FEBRUARSKI

dana 13.2.2020. godine u 10.00 časova

dana 26.2.2020. godine u 13.00 časova

2

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO II

JANUARSKI

dana 30.1.2020. godine u 10.00 časova

dana 4.2.2020. godine u 13.00 časova

FEBRUARSKI

dana 13.2.2020. godine u 10.00 časova

dana 26.2.2020. godine u 13.00 časova

3

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO

JANUARSKI

dana 30.1.2020. godine u 10.00 časova

dana 4.2.2020. godine u 13.00 časova

FEBRUARSKI

dana 13.2.2020. godine u 10.00 časova

dana 26.2.2020. godine u 13.00 časova

4

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

JANUARSKI

dana 6.2.2020. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

dana 19.2.2020. godine u 13.00 časova

5

POSLOVNO PRAVO (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

JANUARSKI

dana 21.1.2020. godine u 16.00 časova

dana 21.1.2020. godine u 14.00 časova

FEBRUARSKI

dana 21.2.2020. godine u 11.00 časova

6

 

UPRAVNO PRAVO MATERIJALNI DIO

JANUARSKI

dana 28.1.2020. godine u 10.00 časova

FEBRUARSKI

dana 28.2.2020. godine u 10.00 časova

dana 2.3.2020. godine u 10.00 časova

7

 

UPRAVNO PRAVO PROCESNI DIO

JANUARSKI

dana 28.1.2020. godine u 10.00 časova

FEBRUARSKI

dana 28.2.2020. godine u 10.00 časova

dana 2.3.2020. godine u 10.00 časova

8

 

INSTITUCIJE I PRAVO EU

JANUARSKI

dana 5.2.2020. godine u 09.00 časova

FEBRUARSKI

dana 27.2.2020. godine u 09.00 časova

9

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

JANUARSKI

dana 29.1.2020. godine u 10.00 časova

FEBRUARSKI

dana 14.2.2020. godine u 10.00 časova

10

 

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

JANUARSKI

dana 27.1.2020. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

dana 10.2.2020. godine u 12.00 časova

11

 

PREKRŠAJNO PRAVO

JANUARSKI

dana 31.1.2020. godine u 09.00 časova

FEBRUARSKI

dana 20.2.2020. godine u 09.00 časova

dana 22.2.2020. godine u 09.00 časova

12

 

STEČAJNO PRAVO

(izborni predmet)

JANUARSKI

dana 21.1.2020. godine u 16.00 časova

FEBRUARSKI

dana 21.2.2020. godine u 11.00 časova

13

 

MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO

(izborni predmet)

JANUARSKI

dana 1.2.2020. godine u 09.00 časova

FEBRUARSKI

dana 15.2.2020. godine u 09.00 časova

 

 

RASPORED ISPITA ZA APSOLVENTE                         

U AKADEMSKOJ 2019/20. GODINI

 (STUDENTI UPISANI PO ZAKONU O UNIVERZITETU – STARI PROGRAM)

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

datum i vrijeme

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO

JANUARSKI

dana 30.1.2020. godine u 10.00 časova

dana 04.02.2020. godine u 13.00 časova

FEBRUARSKI

dana 13.2.2020. godine u 10.00 časova

dana 26.2.2020. godine u 13.00 časova

2

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

JANUARSKI

dana 6.2.2020. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

dana 19.2.2020. godine u 13.00 časova

3

 

UPRAVNO PRAVO

 

 

JANUARSKI

dana 28.1.2020. godine u 10.00 časova

FEBRUARSKI

dana 28.2.2020. godine u 10.00 časova

dana 2.3.2020. godine u 10.00 časova

4

 

PRIVREDNO PRAVO

JANUARSKI

dana 21.1.2020. godine u 16.00 časova

dana 21.1.2020. godine u 14.00 časova

FEBRUARSKI

dana 21.2.2020. godine u 11.00 časova

5

AUTORSKO PRAVO

I PRAVO INDUSTRIJSKE SVOJINE

JANUARSKI

dana 29.1.2020. godine u 10.00 časova

FEBRUARSKI

dana 14.2.2020. godine u 10.00 časova

6

 

RADNO PRAVO

JANUARSKI

dana 27.1.2020. godine u 12.00 časova

FEBRUARSKI

dana 10.2.2020. godine u 12.00 časova

7

 

POLITIČKI SISTEMI

JANUARSKI

dana 28.1.2020. godine u 10.00 časova

FEBRUARSKI

dana 18.2.2020. godine u 10.00 časova


Pale, decembar 2019. godine

Prodekan za nastavu                                                                                

Doc. dr Radislav Lale                                                                 

Dekan

 Prof. dr Goran Marković

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892

 

});})(jQuery);