to top

Osnovni studij

Bijeljina

Ispiti

Raspored ispita u dodatnom aprilskom roku

BIJELJINA

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE I GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI

DODATNOM APRILSKOM ROKU

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1

 

TEORIJA DRŽAVE

 

 

dana 17.5.2019. godine u 17.00 časova

2

 

TEORIJA PRAVA

 

 

dana 17.5.2019. godine u 17.00 časova

3

NACIONALNA

PRAVNA ISTORIJA

 

 

dana 15.5.2019. godine u 09.00 časova

4

OPŠTA

PRAVNA ISTORIJA

 

 

dana 15.5.2019. godine u 09.00 časova

5

 

RIMSKO PRAVO

 

 

dana 22.5.2019. godine u 12.00 časova

6

 

SOCIOLOGIJA

 

 

dana 08.5.2019. godine u 12.00 časova

7

 

OSNOVI EKONOMIJE

 

 

dana 10.5.2019. godine u 14.00 časova

8

UVOD U

GRAĐANSKO PRAVO

 

 

dana 14.5.2019. godine u 15.00 časova

9

 

ENGLESKI JEZIK

 

 

dana 07.5.2019. godine u 16.30 časova

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE II GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI

DODATNOM APRILSKOM ROKU

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1

 

USTAVNO PRAVO I

 

 

dana 13.5.2019. godine u 13.00 časova

2

 

USTAVNO PRAVO II

 

 

dana 13.5.2019. godine u 13.00 časova

3

 

KRIVIČNO PRAVO I

 

 

dana 27.5.2019. godine u 15.30 časova

4

 

KRIVIČNO PRAVO II

 

 

dana 27.5.2019. godine u 15.30 časova

5

 

STVARNO PRAVO

 

 

dana 23.5.2019. godine u 13.00 časova

6

 

NASLjEDNO PRAVO

 

 

dana 16.5.2019. godine u 14.00 časova

7

 

PORODIČNO PRAVO

 

 

dana 14.5.2019. godine u 15.00 časova

8

EKONOMSKA POLITIKA I  EVROPSKE INTEGRACIJE

 

 

dana 10.5.2019. godine u 14.00 časova

9

 

ENGLESKI JEZIK II

 

 

dana 07.5.2019. godine u 16.30 časova

 

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE III GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI

DODATNOM APRILSKOM ROKU

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1

OBLIGACIONO PRAVO

OPŠTI DIO

 

 

dana 28.5.2019. godine u 16.00 časova

2

OBLIGACIONO PRAVO

POSEBNI DIO

 

 

dana 28.5.2019. godine u 16.00 časova

3

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

OPŠTI DIO

 

 

dana 17.5.2019. godine u 15.45 časova

4

KRIVIČNO PROCESNO PRAVO

POSEBNI DIO

 

 

dana 17.5.2019. godine u 15.45 časova

5

KRIMINOLOGIJA SA PENOLOGIJOM

 

 

dana 10.5.2019. godine u 15.00 časova

6

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

 

 

dana 23.5.2019. godine u 15.00 časova

7

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 

 

dana 13.5.2019. godine u 15.45 časova

8

 

KRIMINALISTIKA

 

 

dana 21.5.2019. godine u 17.00 časova

9

FINANSIJE

 I

FINANSIJSKO PRAVO

 

 

dana 20.5.2019. godine u 11.00 časova

10

PRAVNO NORMIRANJE

(izborni predmet)

 

 

dana 17.5.2019. godine u 17.00 časova

 

RASPORED ISPITA ZA STUDENTE IV GODINE STUDIJA

U AKADEMSKOJ 2018/19. GODINI

DODATNOM APRILSKOM ROKU

 

Red. br.

PREDMET

ISPITNI ROK

DATUM I VRIJEME

1

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO l

 

 

dana 23.5.2019. godine u 13.00 časova

2

GRAĐANSKO PROCESNO

PRAVO II

 

 

dana 23.5.2019. godine u 13.00 časova

3

POSLOVNO PRAVO (Ugovori u privredi i hartije od vrijednosti)

 

 

dana 13.5.2019. godine u 15.45 časova

4

UPRAVNO PRAVO MATERIJALNI DIO

 

 

dana 17.5.2019. godine u 17.00 časova

5

UPRAVNO PRAVO PROCESNI DIO

 

 

dana 17.5.2019. godine u 17.00 časova

6

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

 

 

dana 20.5.2019. godine u 11.00 časova

7

RADNO I SOCIJALNO PRAVO

 

 

dana 28.5.2019. godine u 12.00 časova

8

 

PREKRŠAJNO PRAVO

 

 

dana 21.5.2019. godine u 17.00 časova

9

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

 

 

dana 14.5.2019. godine u 13.30 časova

10

INSTITUCIJE I PRAVO EU

 

 

dana 14.5.2019. godine u 10.00 časova

11

STEČAJNO PRAVO

(izborni predmet)

 

 

dana 13.5.2019. godine u 15.45 časova

Pale, april 2019. godine

PRODEKAN ZA NASTAVU                                                  

Doc. dr Radislav Lale 

DEKAN

Prof. dr Goran Marković

                                   

 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892