Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH


Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

SEKTOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE I PROTOKOL
Odjel za bilateralne odnose
1/01 Viši stručni saradnik za bilateralne odnose

Posebni uslovi: završen fakultet društvenog smjera; 2 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit ili javni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; poželjno poznavanje još jednog ili više svjetskih jezika; poznavanje rada na računaru.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Sarajevo.

URED SEKRETARA USTAVNOPRAVNE KOMISIJE DOMA NARODA
1/02 Stručni saradnik u Ustavnopravnoj komisiji Doma naroda

Posebni uslovi: završen pravni fakultet-diplomirani pravnik; 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit ili javni ispit; poznavanje rada na računaru.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Sarajevo.

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 22.11.2018. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH
"Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine"
71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

Detaljnije informacije o uslovima konkursa i potrebnim dokumentima potražiti na internet stranici Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine:
http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4983%3Ajavni-oglas-za-popunjavanje-radnih-mjesta-dravnih-slubenika-u-sekretarijatu-parlamentarne-skuptine-bosne-i-hercegovine&catid=41%3Aotvoreni-konkursi&Itemid=61&lang=bs

Štampa