Konkurs za prijem radnika u Osnovni sud u Banjoj Luci

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA U OSNOVNI SUD U BANJOJ LUCI


OPIS RADNOG MJESTA
1. Rukovodilac Odsjeka za administrativno - tehničke poslove........1 izvršilac, na neodređeno vrijeme
2. Rukovodilac Odsjeka za informacionu i komunikacionu tehnologiju..........1 izvršilac, na neodređeno vrijeme
3. Referent za bezbjednost..........1 izvršilac, na neodređeno vrijeme

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:

POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
Za radno mjesto pod brojem 1:

1. VSS - završen Pravni fakultet - VII stepen stručne spreme,
2. 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
3. položen stručni ispit,
4. poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 2:
1. VSS - diplomirani inženjer informatike - elektrotehnike ili diplomirani pravnik,
2. 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima informacione tehnologije.

Za radno mjesto pod brojem 3:
1. završen Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Visoka škola unutrašnjih poslova ili fakultet društvenog smjera,
2. najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima bezbjednosti ili sličnim poslovima.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):
- diplomu,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu - ne starije od 6 mjeseci,
- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak - ne starije od 6 mjeseci,
- dokaz o traženom radnom iskustvu,
- dokaz o poznavanju rada na računaru (za radno mjesto pod brojem 1),
- uvjerenje ili potvrda o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili drugi ekvivalentan dokument, odnosno dokaz da je lice oslobođeno obaveze polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave (za radno mjesto pod brojem 1).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 01. 11. 2018. godine. 

Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: OSNOVNI SUD U BANJOJ LUCI, ul. Vladike Platona br. 2 sa naznakom: - ZA KONKURS

Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/konkurs_za_prijem_radnika_u_osnovni_sud_u_banjoj_luci3/

 

Štampa