Osnovni sud u Prijedoru

 
OPIS RADNOG MJESTA
1. Referent za pravne poslove na predmetima registra..................... 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme 
2. Sudijski pripravnik - volonter.................... 1 (jedan) izvršilac u određenom trajanju od dvije godine bez zaključivanja ugovora o radu
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
 
Opšti uslovi koje svi kandidati moraju ispunjavati:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske
-da je stariji od 18 godina
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu.
 
Posebni uslovi
Za radno mjesto pod rednim brojem 1:
Visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme ili ostvarenih 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2:
Visoka stručna sprema, VII stepen stručne spreme ili ostvarenih 240 ECTS bodova, diplomirani pravnik, bez radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.
 
Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih, diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-dokaz o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
-kopiju lične karte, 
-potvrdu o prosjeku ocjena (za poziciju pod rednim brojem 2).
 
Dokumenti se dostavljaju u originalnom primjerku ili ovjerenoj kopiji i ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. 
Izabrani kandidati dostavljaju nakon sprovedenog javnog konkursa, a prije potpisivanja ugovora o radu uvjerenje o radnoj sposobnosti, a sud će dokaz o neosuđivanosti pribaviti služebnim putem za lica koja budu izabrana.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa biće pozvani na ulazni intervju koji sprovodi Komisija za izbor, a o vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni pismenim putem.
 
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 26.07.2018. godine.
 
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.
 
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom "za konkurs" ili lično na adresu: 
Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.
 
Više informacija na internet stranici Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_7_radnika_-_osnovni_sud_u_prijedoru/
 

Štampa