to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Stručni saradnik - Osnovni sud u Doboju

Prijem radnika - Osnovni sud u Doboju
 
Opis radnog mjesta:
Stručni saradnik - 1 izvršilac
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
-da je državljanin BiH ili RS,
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,
-da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinkse mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.
 
Posebni uslovi
-Završen pravni fakultet,
-Položen pravosudni ispit,
-Poznavanje rada na računaru.
 
Za kandidate koji budu primljeni u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.
 
Uz prijavu na javni konkurs za radno mjesto kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova (diplomu o završenom fakultetu, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu i dokaz o poznavanju rada na računaru).
Izabrani kandidati dostavljaju nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije zasnivanja radnog odnosa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka. 
Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.
 
Kandidate koji ispunjavanju opštei  posebne uslove iz javnog konkursa, Komisija za prijem radnika u radni odnos pismeno će pozvati na razgovor.
 
Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda http://www.ossud-doboj.pravosudje.ba a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja. 
Konkurs ostaje otvoren do 14.06.2018. godine. 
 
Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se na propisanom obrascu - Prijava na javni oglas koja se nalazi u prostorijama suda i na internet stranici ovog suda.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.
 
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće biti predmet razmatranja.
 
 Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/prijem_4_radnika_-_osnovni_sud_u_doboju/
 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892