to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Viši stručni saradnik - Okružni sud u Trebinju

Viši stručni saradnik - OKRUŽNI SUD U TREBINJU
 
OPIS RADNOG MJESTA
Viši stručni saradnik............................1 (jedan) izvršilac
 
OPIS POSLOVA:
- Pomaže sudiji u njegovom radu, izrađuje nacrte sudskih odluka, proučava pravna pitanja, sudsku praksu i pravnu literaturu, izrađuje nacrte pravnih shvatanja, te obavlja samostalno ili pod nadzorom i po uputstvima sudije i druge stručne poslove.
 
OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
OPŠTI USLOVI:
- da je državljanin RS ili BiH, 
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora, najmanje od 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.
 
POSEBNI USLOVI.
-Završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na pravnim poslovima od najmanje 3 (tri) godine
 
POTREBNI DOKUMENTI: (Original ili ovjerene kopije)
- uvjerenje o državljanstvu,
- rodni list,
- dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi i radnom iskustvu.
Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, nakon izbora kandidata. 
Izbor između prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove, izvršiće se nakon provjere stručnih znanja i radne sposobnosti - testiranja i intervjua sa kandidatima. 
 
ROK I ADRESA DOSTAVE:
Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 31.05.2018. godine. 
Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Okružnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Sokolska br. 1, 89101 Trebinje, sa naznakom "Javni konkurs". 
 
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na: 
 
 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892