to top

Baza diplomanata

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Stručni saradnik - Osnovni sud u Banjoj Luci

Stručni saradnik - Osnovni sud u Banjoj Luci
 
Opis radnog mjesta: Stručni saradnik
Broj izvršilaca: 4
 
Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos
 
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove:
-VSS - završen pravni fakultet - VII stepen stručne spreme,
-najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci,
-položen pravosudni ispit,
-poznavanje rada na računaru.
 
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova (u originalu ili ovjerenu fotokopiju):
- diplomu,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu - ne starije od 6 mjeseci,
- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak - ne starije od 6 mjeseci,.
- uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
- dokaz o traženom radnom iskustvu,
- dokaz o poznavanju rada na računaru.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sa svim kandidatima koji u potpunosti ispunjavaju uslove iz konkursa, Komisija za prijem će obaviti prethodno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su svi kandidati dužni navesti u prijavi.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske". Konkurs ostaje otvoren do 31.05.2018. godine. 
 
Prijave sa potrebnim dokazima se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu: OSNOVNI SUD U BANJOJ LUCI, Ul. vladike Platona br. 2 sa naznakom: - ZA KONKURS-
 
Napomena: Konkurs je preuzet sa internet stranice Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Više informacija na:
http://www.zzzrs.net/index.php/posao/strucni_saradnik_-_osnovni_sud_u_banjoj_luci3/
 

Štampa El. pošta

 

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Sjedište

Alekse Šantića br.3
71420 Pale
Republika Srpska - BiH
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt

Pale: +387 57 227 138 i +387 57 226 609;
Bijeljina: +387 55 211 390;
Srebrenica: +387 56 490 390;
Fax: +387 57 226 892