Konkurs za upis studenata na drugi ciklus - master studija u III (trećem) upisnom roku

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-419-XXXVI/17 od 26.10.2017. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu raspisuje Konkurs za upis studenata na drugi ciklus - master studija u III (trećem) upisnom roku. 

Prijavljivanje kandidata počinje 01.11.2017. godine, a završava se 10.11.2017. godine. 

Polaganje prijemnog ispita je 13.11.2017. godine, s početkom u 09.00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove. 

Objavljivanje rezultata konkursa je do 14.11.2017. godine, do 14.00 časova.

Upis primljenih kandidata počinje 15.11.2017. godine, a završava se 17.11.2017. godine. 

Više informacija na: http://www.pravnifis.rs/obavjestenja/8249-konkurs-za-upis-studenata-na-drugi-ciklus-master-studija-u-iii-trecem-upisnom-roku

 

Štampa